Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се въведе автоматизация на библиотечната дейност,
чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на програмния продукт „Автоматизирана
библиотека”, създаване на „Мобилна библиотека”, чрез закупуване на тенти и
стелажи,организиране на дарителски кампании, формиране на допълнителен книжен
фонд и разполагането му по график на възлови места в градовете, участващи в проекта.

Партньори: НЧ „Съзнание -1907”, град Сливница, НЧ „Христо Ботев -1934”, град Божурище

Целева група на проекта са читателите в трите библиотеки и гражданите, които ползват
мобилните библиотеки, хора в неравностойно положение.
Практика
Осъществени дейности:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на програмния продукт ”Автоматизирана
библиотека”;
• Обучение на екипите, които го обслужват;
• Провеждането на дарителски кампании в трите населени места – „Дари книга и
стани част от проекта”. Формиране на допълнителен книжен фонд;
• Провеждане на информационни срещи за разясняване целите на проекта и
запознаване с графика за неговото изпълнение;
• Създаване на „Мобилна библиотека” и разполагането й на възлови места в
градовете;
• Информационни срещи за резултатите от осъществяването на проекта.
Резултати
Чрез този проект постигнахме:
- Осъвременяване обслужването на читателите;
- Превръщането на библиотеките в съвременни информационни средища;
- Увеличаване на читателите;
- Изнасянето на библиотечното обслужване в близост до гражданите и до хора в
неравностойно положение;
- Изграждането на интернет каталог, който позволява междубиблиотечното
заемане, обмен на записи, изображения и друга информация и ползотворно
сътрудничество между участниците в проекта.

Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди мястото на
библиотеката като съвременен информационен център, в който има модерно и
бързо обслужване на читателите.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]