Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е формиране на социално значими компетенции у децата и
младежите - идентифициране и решаване на проблеми на околната среда от най-
близкото обкръжение чрез прилагане на краеведчески подход, и изграждане на
устойчива екологична култура, възпитаване на отговорно отношение към природата.

Партньори: НЧ „Обединение 1913”, гр. Кърджали, СУ „Владимир Димитров – Майстора”, ОУ „Св. Климент Охридски” и СУ „Отец Паисий”

Целеви групи на проекта са 45 деца и младежи от три училища в гр. Кърджали,
включени в обучения и практически дейности; 200 деца - ученици от училища от гр.
Кърджали, членове на еко-клубове; всички ползватели на електронните услуги чрез
сайта на библиотеката от интернет страницата на проекта – 3300 посещения за година.
Практика
Осъществени дейности:
• 48 деца и младежи от три училища в гр. Кърджали участваха в теоретични и
практически обучения и дейности (проведени са общо 10 обучения) по
предварително подготвена програма;
• засадени са 45 бр. различни видове растения в училищните дворове на училищата -
партньори (кипарис аризонски, туя западна – смарагд, и роза);
• посетени са три от парковете в гр. Кърджали за опознаване и са избрани местата в
тях, за които децата ще полагат грижи и след завършване на проекта;
• повишена емоционална съпричастност и творческа активност при решаване на
важни проблеми за опазването на природата в парковете на гр. Кърджали;
• подготвен и отпечатан „Наръчник на младия еколог” от участниците в проекта (с
рисунки и текст от участниците в обученията) в тираж 200 бр.
Резултати
- 48 обучени деца с формирана устойчива екологична култура, повишени и
разширени знания им за същността, принципите, показателите и индикаторите
на устойчивото развитие на околната среда, осъществен преход от теоретични
знания към реални действия в естествена природна и социална среда;
- изработена и действаща интернет-страница на проекта с адрес:
http://libkli.com/Eko/about_project.htm
- привлечено вниманието на местните власти към проблемите за опазването на
околната среда, чрез публикуване на актуални снимки от гр. Кърджали;
- изработен и издаден „Наръчник на младия еколог“ в тираж 200 броя, който на
срещи в училищата ще бъде представен и раздаден на деца в училища от града,

Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди нейното място в
местната общност. РБ „Н. Й. Вапцаров” гр. Кърджали продължи тенденцията към
привличане на младите хора, като ги обедини около обществено значима идея,
каквато е опазването на природата. Проектът разви капацитета на експертите от
библиотеката за работа с децата и затвърди вече изградените добри партньорства с
училища и други обществени институции.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 3
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]