Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е запазване доброто състояние на околната среда чрез
въвличане на обществеността при решаване на екологичните проблеми. Развитие на
позитивна нагласа към природата и воденето на здровословен начин на живот.
Подобряване системата за управление на отпадъците. Развиване на творческия
потенциал на подрастващите.

Партньор: НЧ „Огнище 1930”, с. Челопек

Целеви групи на проекта са 1 група от 24 жители от село Паволче; 1 групи от 20 жители от село Челопек; 1 група от 18 деца и ученици от село Паволче; 1 групи от 15 деца и ученици от село Челопек.
Практика
Осъществени дейности:
• Анкетирахме 141 жители от двете села;
• Пресконференция за представяне на проекта се състоя в Регионален пресклуб на
БТА гр. Враца. Читалището беше първият участник в пряко предаване в
новооткрития пресклуб;
• Проведени общо 10 обучения за общо 85 възрастни жители в двете села;
• Осъществени 6 информационни събития;
• Проведени 17 обучения за 59 деца;
• Лекциите по „Здравословно хранене” се проведоха със съдействието на
доброволци от БМЧК. В обучението „Опазване на природата” разгледахме и
обсъдихме книгата „Консумувай” кратък пътеводител на отговорния потребител,
предоставена от лектора от Фондация „ЕкоЦентрик”;
• Обявихме доброволческа акция за събиране на пластмасови капачки и излезли от
употреба ел. уреди за предаване на вторични суровини. Поставихме по 2
компостера във всяко село;
• Проведохме 4 бр. излети в ПП „Врачански балкан”;
• В седмицата на гората и поставянето на втория компостер в Паволче, изготвихме
и ьпредставихме изложба от снимков материал на растения и дървета, направен
от децата по време на излет.
Резултати
- Изграждането на устойчива екологична култура у децата от Еко клубовете и
местното население.
- Възпитаването на отговорно поведение и ангажираност към проблемите за
опазване на околната среда.
- Запознаване с производството на екологични храни, отношение към
здравословното хранене и воденето на природосъобразен начин на живот.
- Информираност за оползотворяване на битовите отпадъци и създаване на
система за събиране на биоразградимите продукти от домакинствата и
възможности за развиване на биологично земеделие.
- Умения на подрастващите при работа с програмите Windows Live Movie Maker и
Microsoft Office PowerPoint.

Библиотеката се обособи като център за неформално образование, където
потребителите могат да се обучат в отговорно потребление, а в творческите
работилници да придобият умения как да вдъхнат нов живот на отпадъчните
материали. Създадените социални контакти на целевите групи утвърдиха ролята и
мястото на читалищната библиотека, като естествен център за общностно развитие и
активен участник в културния и обществен живот на населението. Надгради уменията
на библиотекарите за работа в екип с партньорите.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]