Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е да се предостави равен достъп до информация, знание,
комуникация и електронни ИКТ услуги в трите читалищни библиотеки, за да се
подпомогне интеграцията на българските граждани в информационното общество и да
се подобри качеството им на живот. Информиране на местната власт и общността за
дейността, която изпълняват читалищните библиотеки, формиране на отговорно
поведение и култура, насърчаване на четенето.

Партньори: НЧ “Просвета – 1919“, село Памукчии, НЧ “Васил Левски - 1895“, село Енево

Целева група на проекта са ученици от 8 - 18 г., граждани в неравностойно положение,
възрастни граждани над 60 г. възраст.
Практика
Осъществени дейности:
• Закупени са 75 бр. художествена литература за деца и възрастни за
мобилната библиотека, както и 4 бр. електронни книги;
• Обучени читатели и потребители на библиотеките за правилно и
ползотворно използване на електронните книги, като средство за четене и
търсене на информация от електронни носители;
• Проведени образователни занимания с ученици от училищата в трите
населени места, посредством литературни игри;
• Нова услуга за читателите на библиотеката в Нови пазар - мобилна
библиотека, за трудно подвижни хора.
Резултати
Основните резултати от проекта са нови читатели и потребители в информационните
центрове, закупиха се електронни книги за достъп до информация, насърчихме децата
към четене, лесен достъп на трудно подвижни хора до фонда на библиотеката, чрез
мобилната библиотека.

Този проект затвърди мястото на библиотеката сред гражданите на община Нови
пазар и информира местната власт за дейността, която изпълняват читалищните
библиотеки.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 май 2018
Номинации: 0
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]