Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проектът „Другите часове“ на Сдружение „ИМКА“ – Габрово активно търси решения и начини да се поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.

Сдружение „ИМКА“ – Габрово в рамките на 10 месеца с проекта „Другите часове“, реализиран благодарение на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“, цели да внесе позитивна промяна в ученическите общности на четири училища в две от общините на Габровска област – Габрово и Севлиево, чрез овластяване и насърчаване на младежкото участие.

Практика

Проектът осигурява директно включване на 1000 ученици от четири училища (Национална Априловска гимназия в Габрово, Природо-математическа гимназия Акад. Иван Гюзелев” Габрово, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” Габрово и Професионална гимназия по механо- електротехника” ген. Иван Бъчваров” Севлиево.) чрез осъществяване на:

- 64 интерактивни часа, инициативи за сплотяване на ученическите екипи на пилотно избраните класове;

- две двудневни обучения от типа „Връстници обучават /консултират връстници”;

- 4 малки инициативи, подготвени от учениците от избраните класове и съобразени с потребностите от промяна в ученическите общности в отделните училища и с възможностите, интересите и желанията на младежите;

- две кръгли маси за споделяне на опита и добрите практики от неговото реализиране.

Партньорското взаимодействие между заинтересованите страни – ученици, преподаватели, педагогически съветници, родители, неправителствени организации и местни власти е от изключителна важност за резултите от проекта. Най-малко 60 възрастни участват активно в реализацията му с вярата, че усилията им ще допринесат за развитието на младежите и ще спомогнат за повишаване на активността им за преодоляване на дефицита на социални умения и организационни компетенции.

Резултати

Екипът на „ИМКА“ – Габрово вярва, че осъществяването на дейностите и инициативите ще спомогне за преодоляване на апатията и слабата ангажираност на учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи, повишаване на мотивацията им за активно участие в живота на местната общност, както и за поемане на по-голяма отговорност за собствено им развитие.

http://ymca-gabrovo.org/projects/

Иноватор: ros
Дата на публикация: 13 август 2018
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]