Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Сдружение „Паралелен свят“ сключва договор на 15.05.2018 г. и започва изпълнението на проект по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът BG05M9OP001-2.010-0365 "Създаване и развитие на социално предприятие към Сдружение"Паралелен свят" е насочен към социално включване, трудова и социална интеграция на младежи с интелектуални затруднения, както и други лица в неравностойно положение на пазара на труда, каквито са и техните родители.
 

Основна цел на проекта е: "Да се осигури достъп до трудова заетост и възможност за социално включване на лица от уязвими групи на пазара на труда вкл. лица с интелектуални затруднения".

Екипътна Сдружение "Паралелен свят" си поставя следните специфични цели:

1)      Да се създаде социално предприятие с цел осигуряване на заетост и подкрепа на лица с интелектуални затруднения и безработни и/или неактивни лица, полагащи грижа за тях.

2)      Да се увеличат възможностите за социално включване на лица с интелектуални затруднения и други уязвими групи, посредством мотивиране, професионална подкрепа и консултиране за осигуряване на заетост и трудова интеграция.

3)      Да се формират ключови компетенции за ефективно трудово и социално включване на лицата заети в социалното предприятие.

4)      Да се промотира социалното предприятие като модел на ефективно социално включване и интеграция на лица с интелектуални затруднения и по този начин да се променят обществените нагласи към тази уязвима социална група.

 

Стойност на проекта 188 972,42 лева

Финансиране от ЕС: ЕСФ - 160 626,55 лева

Национално финансиране - 28 345,87 лева
Практика
Eкипът на Сдружение "Паралелен свят", в партньорство със Сдружение "Да полетим заедно" обединяват капацитета и експертизата си за постигането на поставените цели, като реализират следните дейности по проекта:

Дейност 1: Създаване, оборудване и подготовка на социално предприятие към Сдружение "Паралелен свят";

Дейност 2: Провеждане на подбор и избор на лица с интелектуални затруднения и безработни лица за заетост в социалното предприятие;

Дейност 3: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване и реализиране на заетост;

Дейност 4: Провеждане на обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“;

Дейност 5: Осигуряване на заетост на лица с интелектуални затруднения и безработни лица в социалното предприятие;

Дейност 6: Социален маркетинг и дейности по популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;

Дейност 7: Социална и професионална интеграция на лицата от целевите групи в социалното предприятие.

В резултат от дейностите 10 лица с интелектуални затруднения и 9 лица в неравностойно положение на пазара на труда е осигурена устойчива заетост, преодолява се социалното изключване, възстановява се трудовата активност на лицата.
Резултати
Книжарница "Надежда", в която работят младежи с увреждания, отвори врати в Пловдив. Тя се намира на улица „Петко Каравелов".

Мечтите на десетима младежи, избрани след подбор, се сбъдват в книжарницата, която оправдава името си.

Книжарницата е част от социално предприятие, което включва и ателие за сувенири, изработени от младежи с интелектуални затруднения.

Заедно с младежите работят и родители, които също отдавна не са на пазара на труда.

Четирима от младежите и трима от родителите изработват сувенири в ателие в район "Тракия".

По проект социалното предприятие ще работи до септември следващата година. Всички се надяват мисията им да бъде успешна и да продължат своята дейност и след приключване на проекта.

http://news.bnt.bg/bg/a/knizharnitsa-dava-rabota-na-mladezhi-s-uvrezhdaniya-v-plovdiv

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 19 ноември 2018
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]