Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Иновативна услуга за предлагане на достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания предлага общинската администрация. Туристите с увреждания, които посещават Рилския манастир и другите туристически забележителности в община Рила, вече могат да избират и резервират лични асистенти-екскурзоводи на сайта www.accessrilatour.com.

Международен партньор по проекта е Асоциация Удруга Замисли от Загреб, Хърватия. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Проектът е финансиран от МТСП, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Практика

Общата цел на проекта бе да се подобри достъпът до заетост и социалното включване на безработни и неактивни лица в неравностойно положение на пазара на труда в общината.

Специфичната цел на проекта бе да се създаде и популяризира услугата достъпен туризъм за хора с увреждания.

За изпълнението на инициативата се подготвят и обучават 30 икономически неактивни и безработни лица, които да започнат работа като лични асистенти и екскурзоводи на туристи със специфични нужди.

Услугата за достъпен туризъм чрез асистенти на туристи с увреждания има допълнителен социален ефект, насочен към социалното включване и интеграцията на хората с увреждания, защото туризмът е отличен метод за медико-социална и психологическа рехабилитация на хора с физически увреждания.

Общината Рила използва възможностите на проекта и за популяризиране на своите туристически забележителности, чрез шест рекламни видеоклипа.

Резултати

Чрез успешното приключване на проект „Достъпен туризъм в Рила планина“ - адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в Община Рила” за пръв път българска община въвежда достъпния туризъм като специализиран туристически продукт и като възможност за създаване на допълнителна заетост в туризма.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 14 януари 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]