Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Практиката се реализира в периода: от 01.06.2017 г. – понастоящем

През септември 2018 г. за втора поредна година в Ботевград се проведе кампания за безплатни профилактични прегледи в изпълнение на Годишния бюджет на общината.

Безплатните профилактични прегледи бяха насочени към жителите на община Ботевград, навършили пенсионна възраст, тъй като те се намират в една от най-уязвимите целеви групи.

Практика

Инициативата за безплатни профилактични прегледи в община Ботевград е сред инициативите със социална насоченост като цели подпомагане на хората в неравностойно положение.

Идеята принадлежи на община Ботевград, като се приложи за първи път през 2017 г.

За постигане на целите на практиката, община Ботевград използва, както човешки, така и финансов и информационен ресурс.

Целта на практиката е хората в рискова възраст да имат възможност безплатно да бъдат прегледани от специалисти в различни области, по този начин при наличие на някакъв вид заболяване, то да бъде констатирано в началото и да бъдат предприети навременни мерки.

Практиката се прилага в резултат на партньорството на община Ботевград с МБАЛ – Ботевград.

Всяко лице, навършило пенсионна възраст, имаше право на избор от пакет профилактичен медицински преглед при един от следните специалисти: гастроентеролог, АГ специалист, уролог, невролог, специалист вътрешни болести, офталмолог и хирург.

Желаещите лица, отговарящи на изискванията, имаха възможност за записване в графика на избрания от тях специалист от 10.05.2018 г. до 30.05.2018 г.

Записаните лица бяха уведомени лично по телефона за датата, часа и кабинета на насрочения преглед при избрания специалист.

Резултати

Чрез кампанията за безплатни профилактични прегледи се насочва вниманието на пенсионерите към редовни превантивни прегледи, напомняйки им, че те не трябва да бъдат пренебрегнати, тъй като могат да бъдат решаващи за навременната диагностика. По този начин инициативата допринася за подобряване на социалния статус и здравната култура на населението в община Ботевград.

Практиката може да бъде приложена във всяка община, като успех би имала и сред малките общини, в които няма достъп до специалисти от различни области на медицината. За подобряване качеството на предлаганите услуги, би било полезно и включването на специалисти от други общини, като по този начин гражданите ще имат възможност да се възползват безплатно от услугите на специалисти, които не са налични в техните общини.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 11 февруари 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]