Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Практиката се реализира в периода: от 10.03.2016 г. – понастоящем

След проведен публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, спазвайки разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, се сключи договор с включени специални клаузи между областния управител на област Кърджали и частна фирма за отдаване под наем на обект – киносалон с кафе.

Практика

Обектът на договора съставлява кафе и киносалон. Този киносалон е бил единственият такъв в града и в него не са осъществявани прожекции повече от 10 години.

Сключеният договор за отдаване под наем включва специални условия, според които наемателят се задължава: в срок от една година след сключване на договора да бъде оборудван киносалонът и въведен в експлоатация; всеки месец да се предоставят безвъзмездно на наемодателя поне 20 броя билети за прожекции, които от своя страна наемодателят да преотстъпва на хора в неравностойно социално или физическо положение и на изявени и заслужили граждани. Съобразно с договора наемателят трябва да излъчва също поне веднъж месечно по една безплатна прожекция във връзка с обществени прояви, организирани от наемодателя.

Етапите за реализация и внедряване на практиката са следните:

  • заповед на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост;
  • провеждане на търга, разглеждане на резултати от оферти и определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост;
  • сключване на договор за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост;
  • извършване на ремонтни дейности от страна на наемателя;
  • изпълнение на специалните клаузи в сключения договор.

Тази социална практика в държавната администрация, която е внедрена по инициатива на областния управител, дава възможност на хора в неравностойно положение и ученици да гледат всеки месец в ремонтирания киносалон безплатни филмови прожекции, и също така запълни празната ниша в културния живот на Кърджали.

След 10–годишна пауза в Кърджали има постоянно действащ киносалон, в който се излъчват прожекции ежедневно. Съгласно специалните клаузи от сключения договор между областния управител на област Кърджали и новия стопанин: всеки месец се предоставят безвъзмездно на наемодателя поне 20 броя билети за прожекции, които наемодателят предоставя  на хора в неравностойно социално или физическо положение и на изявени и заслужили граждани. Освен това наемателят излъчва поне веднъж месечно по една безплатна прожекция във връзка с обществени прояви, организирани от наемодателя.

Целта на тази добра практика е със социално отговорна благотворителност да се закрепи партньорството между държавната администрация и бизнеса, за да се подпомогне на хора в неравностойно положение, както и да се даде възможност да развитие на културните ценности.

Резултати

След 10–годишна пауза в Кърджали има постоянно действащ киносалон, в който се излъчват прожекции ежедневно. Съгласно специалните клаузи от сключения договор между областния управител на област Кърджали и новия стопанин: всеки месец се предоставят безвъзмездно на наемодателя поне 20 броя билети за прожекции, които от своя страна наемодателят преотстъпва на хора в неравностойно социално или физическо положение и на изявени и заслужили граждани. Освен това наемателят излъчва поне веднъж месечно по една безплатна прожекция във връзка с обществени прояви, организирани от наемодателя.

 

Иноватор: ros
Дата на публикация: 17 март 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]