Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера 2018

Целта на проекта е подобряване на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) в България чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход в грижата за тях.

Проектът цели да насочи политическото и общественото внимание върху темата за ранното детско развитие и да предизвика промени „отдолу нагоре“ в 6 конкретни здравни заведения и социални услуги в посока подобряване на грижата за децата в ранна възраст.

Проектът е финансиран от фондация „ОУК“.

Практика

Дейностите включват:
- теренна работа за подобряване на ресурсите на 3 здравни заведения и 3 социални услуги в София и Пловдив;
- дейности за изследване на влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата и сигурността на децата в най-ранна детска възраст; и
- застъпничество за подкрепа на процеса по разработване на национална интегрирана политика за ранно детско развитие.
В рамките на последната дейност е подкрепено създаването на „Алианс за ранно детско развитие“ – обединение с 50 члена (граждански организации и физически лица), които работят за утвърждаване на ранното детско развитие като политически и обществен приоритет. Алиансът има ключова застъпническа роля в сферата на ранното детско развитие в България и консултативна роля в процеса по създаване на Стратегия за ранно детско развитие.

Резултати

В дейностите си ние се водим от разбирането за ключовото значение на инвестициите в ранното детство като водещ инструмент за компенсиране на неравенствата в семейната среда и стимулиране на икономическия растеж. Ранното детство и програмите за ранно детско развитие имат решаваща роля за здравословното състояние, образованието, социалното и емоционално благополучие и професионален успех през целия живот на човек.
С този проект фондация „За Нашите Деца“ подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в България и подпомогна партньорството и координацията между системите за грижа в името на най-добрия интерес на детето.

Контакти:
Ваня Кънева
Ръководител „Проекти и застъпничество“ София, кв. Сердика, ул. Гюешево 21 [email protected]
www.detebg.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 април 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]