Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята е чрез подкрепа на родителството да се намалят случаите на изоставяне на деца, насилие и недостатъчна грижа в семейства в неравностойно социално положение, живеещи в квартали и махали, населявани предимно с ромски общности във Варна и близките села.

Проект на годината на неправителствена организация в социалната сфера 2018

Практика

Дейностите включват:

- местни информационни кампании за разясняване на негативните последици от недостатъчната грижа за децата, насилието над тях и изоставянето им в институции;

- работа на терен за идентифициране на семейства, които не полагат достатъчно грижи за децата си или съществува риск за това, упражняват насилие или има риск да изоставят децата си;

- системно наблюдение на идентифицираните семейства в риск за предотвратяване на кризи и ситуации на несправяне и работа със семействата за подобряване на грижите за децата и предотвратяване на риска от насилие и изоставяне: кризисна интервенция; работа по случай; фамилни групови конференции; обучение на родители; предоставяне на допълнителни социални, здравни и други услуги.

Резултати

За период от четири години 63 семейства с общо 126 деца са получили подкрепа за предотвратяване на непосредствен или потенциален риск от изоставяне на деца и са подобрили грижите си за тях.

Контакти: Илиян Ризов

Варна, 9020, жк „Възраждане”, бл.22, ап.91 [email protected]

www.sauchastie.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 01 април 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]