Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Целта на програмата е децата да променят възприятията си за училището от скучно, трудно, неприятно и безсмислено в интересно, забавно, полезно и необходимо място; да насърчи родителите да участват с по-голяма отговорност в училищния живот и преживявания на децата; да подкрепи учителите с нови умения за работа с деца и родители; да развие полезните връзки на децата с местните професионалисти; да насърчи местните училищни ръководства да укрепват и управляват добре новосъздадените връзки между деца, учители, родители и бизнес.

Период на реализация: януари 2016 г. –  декември 2019 г.

Финансираща организация: VELUX FONDEN, Дания

Около 12% от българските ученици отпадат от училище още между 9- и 12-годишна възраст. Основните причини са бедността, обучителните трудности и разочарованието. Мотивацията на децата да продължат обучението си е ниска. Често те не виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как училището ще им осигури по-добър живот.

Този проблем е по-ярко изразен в бедните общини и домакинства, където ниските хоризонти, липсата на перспективи и на добри примери обричат децата на отпадане от училище още в 6-7 клас. Последствията са асоциално поведение, безработица и бедност.

Професионална ориентация рядко се предлага на българските ученици, а още по-рядко на по-малките. Държавните програми се занимават с проблема постфактум и често са насочени към младежи в гимназиален курс или такива, които вече са отпаднали от училище.

Практика

Какво правим - разработваме и прилагаме методология и инструменти за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час.

Как - като ангажираме по-широката общност – от родители, учители, образователни институции, местни професионалисти и големи предприятия и институции да поемат споделена отговорност за прехвърляне на мост между училището и професионалния живот на децата.

Защо - в сферата на образованието, приобщаването включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност. 

И както често ни казват: „Никой не ни пречи да променяме на местно ниво“, затова с натрупаните теренни знания и работещи практики ще създадем платформа, която да помага на училищата и местните предприемачи и професионалисти да обединят усилията си в мотивацията на децата да успяват.

Дейности:

Работим с две училища-партньори - СУ „Христо Смирненски“ в гр. Брезово и СУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен.

Програмата представлява доброволна и дългосрочна работа на деца в шести клас с професионалисти от местната общност.

Всички шестокласници посещават всяка седмица професионалист от местната общност. Това означава 30 извъкласни занятия за учебната година. Посещенията при професионалиста се провеждат заедно с учител, който преподава предмет от съответната научна област. Работата на учителя е да свърже практическите занимания с учебния материал.

Децата, под ръководството на професионалистите, научават какво е нужно за и “пробват” професии, които виждат около себе в реалния живот - пожарникар, детски учител, ветеринар, озеленител, сладкар, аниматор на приключенски туризъм, екскурзовод, културен организатор, специалист горско и ловно стопанство, лаборант в завод за гъши пух, IT специалист, пчелар. Учителите им показват какво от наученото се прилага при упражняването на тези професии.

Децата започват да мечтаят какви искат да станат след като завършат училище и откриват, че това, което умат в училище, е езинственият път към осъществяване на мечтите им. Смисълът започва да се връща, а с него – и желанието на децата да ходят на училище. Само за една година учиците увеличават знанията си от тематичната област на професионалистите с над 70%.

 

Резултати

Резултати след първата година работа на терен:

70% от децата заявяват, че училището е станало по-интересно за тях вследствие на работата си по Програмата.

27% са променили мечтите си вследствие на участието си в Програмата.

50% са увеличили знанията си по предметите, свързани с участието си в Програмата.

С 69% се е увеличила готовността на професионалистите да отделят собствени средства за продължаване на Програмата вследствие на едногодишната им работа с децата.

С 20% са намалели отсъствията на децата в сравнения с броя отсъствия на същите деца предходната година.

С 20% са се увеличили родителите, които смятат, че е добре детето им да изготви отсега план за живота си.

С 9% са се увеличили родителите, които търсят индивидуален контакт с училището.

С 13,5% са се увеличили учителите, които търсят личен контакт с родителите.

Междинна външна оценка на Програмата:

Програмата засилва потенциала на училището да привлича за общи дейности местните общности; на учителите да обогатят педагогическите си умения и да проявят лидерски качества; на родителите да изоставят затвореността си и да се включат по-активно в обучението на децата си; на децата да следват мечтите си и да правят осъзнати и информирани избори. 

Програмата развива нагласа и умения за гражданско поведение в училищната среда.

Програмата насочва участниците в нея към преодоляване на предизвикателствата, нагласите и поведението, което води до застой във всяка от групите. Тя предизвиква инерцията, пасивността, затвореността, безразличието, конформизма и страха.

До този момент Програмата е показала резултати, които я правят подходяща за развитие в по-голям мащаб. Окончателните данни и техният анализ ще покажат конкретните стъпки за бъдещото ѝ развитие.

Програмата продължава с нови училища, като постоянно набира нови последователи сред училищата, местната общност и бизнеса.

https://www.cie.bg/bg/programa-uchilishteto-ima-smisal

Иноватор: ros
Дата на публикация: 17 април 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]