Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В рамките на 10 месеца проектът „Другите часове“, реализиран благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ цели да внесе позитивна промяна в ученическите общности на четири училища в две от общините на Габровска област – Габрово и Севлиево, чрез овластяване и насърчаване на младежкото участие.

Изследване на PISA 2015 показва, че близо 40% от деветокласниците у нас са функционално неграмотни, т.е. не могат да осмислят информацията, да решават практически проблеми и не разполагат с ключови когнитивни умения, важни за тяхната реализация на пазара на труда, както и за пълноценното им участие като граждани.

На база на наблюдения и консултации с 100 ученици и на базата на собствения си опит, ИМКА избра да работи приоритетно върху следните проблеми: слаба ангажираност на учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи, липса на умения за самооценка на лични качества и компетенции, маскирано младежко участие, дефицит на екипно взаимодействие, неефективно решаване на проблеми в училищната и в местната общност.

Практика

В дейностите по проекта се включват 1000 ученици от четири училища (Национална Априловска гимназия в Габрово, Природо-математическа гимназия Акад. Иван Гюзелев” Габрово, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” Габрово и Професионална гимназия по механо- електротехника” ген. Иван Бъчваров” Севлиево.).

Осъществяван се 64 интерактивни часа, инициативи за сплотяване на ученическите екипи на пилотно избраните класове, две двудневни обучения от типа „Връстници обучават/консултират връстници”, както се реализират 4 малки инициативи, подготвени от учениците от избраните класове и съобразени с потребностите от промяна в ученическите общности в отделните училища и с възможностите, интересите и желанията на младежите. Провеждат се и две кръгли маси за споделяне на опита и добрите практики от неговото реализиране.

Възрастните като партньори в процеса на „порастване“ имат изключително важната роля да бъдат пример, да споделят опит, да насочват и подкрепят. Затова партньорското взаимодействие между заинтересованите страни – ученици, преподаватели, педагогически съветници, родители, неправителствени организации и местни власти е от изключителна важност за резултите от проекта. Най-малко 60 възрастни участват активно в реализацията му с вярата, че усилията им ще допринесат за развитието на младежите и ще спомогнат за повишаване на активността им за преодоляване на дефицита на социални умения и организационни компетенции.

Резултати

Проектът се стреми да събужда ангажираността на учениците и да поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.

Мотивирането на младежката аудитория в училище е трудно – много фактори имат влияние върху активността и мотивацията на учениците: родители, учители и класни ръководители, културата на взаимодействие и общата среда в училище, използваните методи за работа от учителите, посланията, които общността и обществеността като цяло отправя към младежите.

Проектът „Другите часове“ на Сдружение „ИМКА“ – Габрово активно търси решения и начини да се поддържа интереса и мотивацията на младежите за по-ефективно взаимодействие със своите съученици и по-активно участие в живота на училищната общност.

Практиката е описана от Фондация "Работилница за граждански инициативи".

Иноватор: ros
Дата на публикация: 05 юни 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]