Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Целта на Обществения съвет за социално включване на хората с увреждания създава условия за пълноценно участие в икономическите, социалните и политическите процеси на хората с увреждания. Съветът осъществява обществен контрол върху услугите, предоставяни на тази група хора и защитава интересите им. Той стимулира партньорството между държавните и местни органи, и доставчиците на социални услуги на територията на региона.
Практика
През юни 2007 г., с подкрепата на Областна администрация Русе, е проведена работна среща за създаване на Обществен съвет за социално включване на хората с увреждания. Срещата е в рамките на проекта “Мрежа за социално включване на хората с увреждания” на Сдружение “Здраве за всички”, финансиран от Американската агенция за международно развитие.

Заседанията на Съвета са минимум два пъти годишно. Членовете са представители на общините в област Русе, Регионално управление на образованието – Русе, Регионална дирекция за социално подпомагане, дирекция “Инспекция по труда – Русе”, дирекция “Регионална служба по заетостта” – Русе, Център за психично здраве и на други институции и организации, както и сдружения за хора с увреждания.

Разглеждат се актуални теми, които са в помощ на хората с увреждания като: иновативността в процеса на планиране и на предоставяне на социални услуги; създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите и техните близки; активно използване на добрите практики на доказали се неправителствени организации; ред и условия за изплащане на целева помощ за придружител; развитие на социалното предприемачество и други.

Правят се анкетни проучвания, например на тема: “Хората с увреждания в съвременната работна и учебна среда”.

Съветът обединява сдружения на и за хора с увреждания, които работят в партньорство и получават подкрепа при разработване и изпълнение на проекти за превенция на социалното изключване, за провеждане на информационни кампании и конкретни събития по повод важни дати от календара. Такова събитие е ежегодното провеждане на детско утро “Коледа за всички”, в което се включват деца със специфични образователни и други потребности.

Ежегодно се провежда фестивал “Светът е за всички”, в който вземат участие хора с различни видове увреждания и от различни възрастови групи, а провеждането му се осъществява в 2 части. В първата част на обособени щандове е наредена изложба, където са показани картини, гоблени, пана, стихосбирки и предмети, ръчно изработени от членовете на сдруженията. Във втората част ООССВХУ организира концерт, в който представители на сдружения на хора с увреждания показват вокални, поетични и инструментални умения. Чрез провеждането на фестивала хората с увреждания имат възможност да разгърнат своя потенциал, нарастване на социалния капитал на обществото чрез интеграцията им, промяна на общественото възприятие, преодоляване на социалната изолация, както и мотивацията им за активното им и пълноценно включване в обществения живот.

С оглед постигане на повече гласност и прозрачност в дейността на Съвета, всички документи са публикувани по начин, гарантиращ максимална достъпност за заинтересованите страни на електронната страница на Областна администрация Русе, Раздел “Комисии и съвети”, Областни обществени съвети:

http://ruse.bg/oossvhu

Резултати
Провеждането на заседания на ООССВХУ и фестивалът “Светът е за всички” допринасят хората с увреждания да излязат извън обичайната си среда, да преодоляват социалната изолация, да реализират алтернативна форма на общуване помежду си, да създават нови социални контакти, както и за повишаване осведомеността им относно Закона за интеграция на хората с увреждания, попълване на документи, свързани с отпускане на целеви помощи и други.

Идеята е в бъдеще да бъде продължено ежегодното провеждане на фестивала, както и популяризирането и превръщането му в трансграничен.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]