Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Все повече деца разчитат на цифровите технологии, за да учат, да играят и да се социализират. На тях обаче им липсват умения и компетентности да разпознават рисковите ситуации онлайн и да се справят с тях.

Проектът се реализира в периода 15 февруари – 15 септември 2019 в партньорство със Район Лозенец на СО, 35 СЕУ „Добри Войников“ и фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Практика
В рамките на проект „Дигитални умения на децата в 21. Век“ „Асоциация Родители“, финансиран от Столична община, Програма Европа 2019, създаде интерактивна методология и наръчник с 14 тематични уроци „Дигитално грамотни – интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас“.

Методиката има за цел да подпомогне процеса на развитие на уменията на учениците, свързани с дигитално-медийната грамотност и превенцията на онлайн рисковете за деца и младежи. Основната идея е това да се случи и чрез повишаване на капацитета на учителите и образователните специалисти да преподават чрез интерактивни методи в училищна среда дигитално-медийна грамотност и свързаните с нея умения на децата. Методиката ще допринесе и за развиването на т.нар. „меки умения“ – умения за общуване, емоционална интелигентност, умения за работа в екип, изграждане на позитивни нагласи.

Преди началото на учебната година екип обучители проведе две двудневни обучения на учители и образователни специалисти, с цел да повиши капацитета им за преподаване и развиване на ключовите умения на 21. век у деца и младежи. Първото обучение беше проведено на 4 и 5 септември в офиса на „Асоциация Родители“ и в него участие взеха 27 учители от 35. СЕУ „Добри Войников“. Второто обучение бе реализирано на 11 и 12 септември и негов домакин бе район Лозенец на Столична община, като в него участие взеха 28 учители от 3 общински и 2 държавни училища.

В рамките на два дни всички учителите бяха обучени как да работя с методиката, бяха запознати със интерактивни методи и подходи, свързани с развиването на важните за децата умения на 21. век, и бяха подробно запознати с основните онлайн рискове за подрастващите и възможностите за превенция чрез дигитално-медийната грамотност.

Резултати
В рамките на проект „Дигитални умения на децата в 21. Век“ „Асоциация Родители“, финансиран от Столична община, Програма Европа 2019, създаде интерактивна методология и наръчник с 14 тематични уроци „Дигитално грамотни – интерактивен подход за развитие на дигиталните умения на учениците от 5. до 12. клас“.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 18 януари 2020
Номинации: 4
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]