Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Разширяване прозрачността на публичните услуги
Район Младост - Столична община
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Желанието на администрацията на Район Младост е пълноценно да отговаря на исканията на гражданите и убедително да доказва със своята дейност, че е една добре организирана институция, отзивчива към проблемите на гражданите и винаги отворена за промяна и подобрения.

Ежедневието показва, че информираността на гражданите за структурата, функциите и услугите, които предлага общината, не е на необходимото ниво. Във връзка с изясняване на грешната и често липсваща информация относно дейността на районната администрация, Район Младост създава и разпространява Информационен бюлетин, чиято цел е да направи по-достъпни общинските услуги.
Практика

Дейността на район Младост на Столична община се ръководи от принципа, че добрата комуникация е необходима предпоставка и основа за възникване на сътрудничество между местната власт и гражданите и важно условие за изграждането на демокрация на местно ниво.

Създаденият Информационен бюлетин има за цел да подпомогне гражданите в техните търсения, да предложи необходимата и полезна справочна информация, във връзка с техните ежедневните нужди. В него се представят основните общински дейности, отразяват се последователните етапи на извършване на услугата, компетенциите на отделните длъжностни лица, необходимите документи, които заявителят на услугата трябва да представи, актовете, които се издават, сроковете за изпълнение и необходимите такси. Информационният бюлетин има 8 раздела, които описват услугите, предлагани от:
Отдел Административно-правно обслужване на населението
Управление Общинско имущество и жилищно настаняване
Управление Стопански дейности
Управление Екология, чистота и озеленяване
Отдел Просвета, култура и здравеопазване
Отдел Незаконно строителство
Отдел Архитектура и благоустройство
Служба Кадастър и регулация

В края на Информационния бюлетин са публикувани допълнителни адреси и телефони, които могат да бъдат от полза за жителите на район Младост .

Бюлетинът е издаден в тираж 10 000 броя и се разпространява безплатно на възловите места в сградата на районната администрация (портал, служба Приемна , Деловодство ), както и във фоайетата на поликлиниките, в пощенските кутии и чрез домоуправителите по места. С осъществяването на това начинание се очаква да се подобри качеството и ефективността на услугите, които районната администрация предлага, да се улесни получаването им от гражданите, да се провокира повишаване на гражданската активност. Ясната регламентация на услугите и откритият достъп на гражданите значително ще намалят и предпоставките за генериране на корупция.
Резултати

Въпреки, че е още рано да бъдат отчетени реалните резултати, гражданите проявяват силен интерес към новия вид справочник. Положителна е и реакцията на медиите, които коментират с интерес идеята за изготвяне и разпространяване на подобни материали, чрез които се работи за: - повишаване правната култура на гражданите относно техните права, условията и реда за извършване на административни услуги от местните власти, както и структурата и функциите на общинските органи; - създаване на предпоставки за възникване на граждански контрол върху дейността на местните власти с оглед ограничаване на корупцията. Информационният бюлетин на район Младост е ефективен доставчик на информация и използването му води до улесняване на населението и съкращаване загубата на време за гражданите.
Иноватор: Маноела Георгиева
Дата на публикация: 12 май 2000
Номинации: 21
Маноела Георгиева
Кмет
София - 1712
ж.к. Младост-3 , ул. Свето Преображение 1
Tel:(02) 772 056, 764 651
Fax:(02) 772 038

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]