Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

От началото на 2000 г. Програмата на Швейцарското правителство за сътрудничество с общините от Централна Стара планина навлиза в нова фаза с усъвършенстван подход, който цели стимулиране на прякото гражданско участие в обсъждане на приоритетни проблеми на общината и в разработване и осъществяване на проекти, насочени към общинско развитие. Правителството на Швейцария подкрепя финансово само тези начинания, които са предложени след широка обществена дискусия и съгласие.
Практика

Общинските форуми се провеждат по съвременна организационна схема, разработена с експертната помощ на швейцарски и български специалисти, която цели да се постигне оптимален баланс и равнопоставен диалог между широката гражданска общественост, от една страна, и общинската власт, от друга.

- Във ФОРУМА могат да участват всички желаещи граждани на общината.
- Участниците се групират, според различните обществени групи и интереси (предприемачи, граждани, неправителствени организации, местна администрация, регионални институции, собственици и др.)
- Определените за обсъждане теми за всяка отделна сесия се избират в самото начало от участниците във ФОРУМА.
- Дискусиите са открити за широката публика.
- Водещите (модератори) са външни, неутрални експерти.
- Всеки участник присъства на всички сесии на ФОРУМА като член на конкретна работна маса, като членството е лично и не се допуска заместник.
- Желаещите да наблюдават работата на ФОРУМА са поканени да присъстват и в определен момент могат да участват в дискусията.
- Като наблюдатели се канят и изразители на политически и други позиции и интереси, които не са членове на определена работна маса (например кмета на общината).
- Медиите също са поканени като наблюдатели разчита се на тяхната роля за редовното и точно отразяване на целия процес.
- Участниците приемат Морален кодекс на ФОРУМА, съдържащ правила и процедури, спомагащи за гладкото протичане на работните сесии.
- Дискусията се подпомага от експертна информация, когато е необходимо.
- ФОРУМЪТ отправя препоръки за действие, насочени към изпълнители, отговорни за тяхното осъществяване.
- Сесиите на ФОРУМА заседават веднъж месечно по няколко часа, в продължение на година.
- Финансирането на ФОРУМИТЕ се осигурява от Швейцарското правителство.
- За съпътстващо подпомагане на проектите, издигнати от ФОРУМИТЕ, към Швейцарското посолство специално е сформирана Комисия по проектите. Тя осъществява стъпките, необходими за разработване на приложими проекти въз основа на идеите, отнасящи се до сферата на дейност на Швейцарската програма в региона на Стара планина. Членовете на Комисията се определят от Швейцарската програма, с цел да се обединят познанията на български и швейцарски специалисти за формулирането и планирането на проектите.
- Някои от предложените местни проекти стартират незабавно.
- По-мащабните проекти ще се финансират след приключване на ФОРУМИТЕ на местно и регионално ниво.
Резултати

На този етап от своето развитие ФОРУМЪТ доказва, че спомага за постигане на така важните за обществото ни:
- равнопоставен диалог и съгласуване на интересите между всички социални групи;
- откритост и прозрачност при изработването на решенията;
- общинските приоритети, очертани от гледна точка на гражданите, а не само на местната власт;
- постигане на общи позиции и обединяване около тях.
Иноватор: Мая Кръстева
Дата на публикация: 01 август 2001
Номинации: 8
Мая Кръстева
Координатор
Габрово - 5300
ул. Райчо Каролев 4
Tel:(066) 246 43
Fax:(066) 361 90

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]