Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Ден на отворените врати
Община Силистра
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

По повод 12 октомври - Деня на българската община - за втори пореден път Община Силистра отваря врати за всички желаещи граждани да се запознаят отблизо с ежедневната работа на общинската администрация. Гостите са поканени да наблюдават техническите процедури при изпълнение на общинските услуги, да зададат въпроси и направят предложения за оптимизиране на дейностите. През 2001 г. акцентът в този ден бе поставен върху работата на Общинския център за информация и услуги, който работи от една година.
Практика

Гражданите са посрещнати от кмета на Община Силистра и неговия екип. Всеки от гостите се запознава със структурата и функциите на общинската администрация, работата на отделните дирекции, локалната компютърна мрежа, и услугите, които се предлагат, и начина на работа в Общинския център за информация и услуги.

На гражданите е предоставена възможност да работят като общински служители. Проследен е целият път на документооборот на отделната молба - от завеждането в деловодството до издаването на документ или отговор по преписката.

Посетителите са запознати и с работата на новото гише за приемане на документи за лична карта. Поставянето на гражданите в ролята на общинските служители при извършването на отделните услуги им дава възможност да преценят проблемите от различна гледна точка.

На гости на кмета и зам.-кметовете бяха и учениците от единадесети клас на ПМГ Св. Климент Охридски , ЕГ Пейо Яворов и студенти първокурсници от Силистренския филиал на Русенски университет Ангел Кънчев . Разискваните с младите хора актуални въпроси са свързани с професионалната им реализация, възможностите, които предлага градът, включването им в различни проекти на общината, екологията и опазването на биосферния резерват Сребърна .
Резултати

Общественото съзнание става открито за нови идеи:
Гражданите започват да разбират по-добре сложността на проблемите пред общинската администрация;
Гражданите съзнават, че вземането на решения по даден въпрос може да се окаже по-трудно;
Гражданите придобиват представа за времето, което се отделя за решаване на дадена преписка или молба;
Местните власти не са сами при решаването на проблемите на общината;
Използва се приносът и идеите на по-широк кръг хора;
Създава се толерантност и разбиране при обслужването на гражданите.
Иноватор: Людмил Стоянов
Дата на публикация: 20 декември 2001
Номинации: 23
Людмил Стоянов
Секретар
Силистра - 7500
ул. Симеон Велики 33
Tel:(086) 816 222
Fax:(086) 2 21 12
http://www.bulgaria.domino.bg/silistra

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]