Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В общините Белица и Якоруда безработицата е около 70 %. От 180 инвалиди в Община Якоруда само петима работят. До създаването на дружествата хората с увреждания бяха невидима частица от обществата в двете общини. Понастоящем към дружествата в Белица и Якоруда има група за автентични народни песни. Дружеството в Белица успешно е предоставяло помощни технически средства (инвалидни колички и слухови апарати, специален микробус) и хуманитарна помощ (лекарства, дрехи, дърва за огрев и храна за крайно нуждаещите се) на членовете си. Член на дружеството представлява гражданите и интересите им в местния Общински съвет. Дружеството осъществява трайни контакти с различни неправителствени организации. Най-важният проблем, който остава пред него, е преодоляване на високия процент на безработица сред членове й.
Практика

Проектът печели финансиране от Фондация Чарлз Стюарт Мот чрез ФРМС. Закупено е предвиденото оборудване за Център за обучение и подпомагане на инвалидите в Белица 2 компютъра, ксерокс и принтер. Събрана е информация за желаещите да се включат в компютърните курсове от дружествата в Якоруда и Белица и е проведено обучение съгласно графика. Поради проявения интерес за работа с Word и Excel общият брой на проведените часове е увеличен. Сред обучените в трите групи 24 курсисти са 8 представители на дружеството в Якоруда и 16 в Белица.

Дейностите са осъществени последователно и в срок, като в хода на изпълнение се решават възникналите проблеми. Основен проблем, с който се сблъсква екипът, е осигуряването на подходящо леснодостъпно и добре охранявано помещение за Центъра. Проведени са неколкократни срещи и разговори с представители на ОбА Белица, но дружеството не успява навреме да осигури необходимото помещение, за да започне функционирането си като център, предоставящ различни услуги на гражданите. Поради тази причина, след разговори и със съдействието на партньора по проекта Дружество на инвалидите в Якоруда е решено, че е по-удачно Центърът да се открие в подходящо помещение в Якоруда, тъй като такова е намерено там. Същевременно екипът продължава да търси решение съвместно с ОбА Белица за прехвърлянето му в Белица.

В рамките на проекта се провеждат редовни сбирки на членовете на дружеството. На тях се обсъждат текущо важни въпроси, свързани със законодателството и здравната реформа.
Проведени са 3 срещи с представители на местните власти и член на дружеството участва в заседание на ОбС във връзка с намиране на помещение.
Организиран е семинар в с. Момин проход, който дава възможност 50 човека от членовете на дружествата в Белица и Якоруда да се социализират в раздвижена обстановка извън родните им места. Две от темите на семинара са Трудът важен психолечебен фактор за хората с увреждания и Новости в Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите . Те са представени от специалисти и последвалата възможност за консултация и дискусии е високо оценена от участниците в семинара.
Членовете на двете дружества празнуват заедно християнски и мюсюлмански празници.
Проведени са срещи с народни представители, на които са обсъдени предложения за промени в законодателството, засягащо хората с увреждания.

Дружеството работи с партньори читалището и ОбА. Чрез работата и успехите си то се налага като значим фактор в общините. Членовете му доказват, че могат, и чрез продуктите на своята работа са полезни както на самите себе си, така и на обществото.
Резултати

24 граждани с увреждания от общините Якоруда и Белица придобиват умения за работа с компютър (програми Word и Excel);
Чрез обучението на членове на Дружеството в основни компютърни и административни умения се създава възможност за трудовата им реализация и пълноценно интегриране.
Открит е Център за обучение и подпомагане на инвалидите в Якоруда, където те общуват и в който се предоставят услуги и възможности за безплатно компютърно обучение за тях. Той служи за една добра база за стартиране на нови проекти и съвместни инициативи. Центърът е фактор за устойчива интеграция на инвалидите в обществото.
Осъществени са срещи със специалисти и са изнесени лекции за здравната реформа и тематика, свързана със законодателството, регламентиращо проблемите на хора с увреждания.
Иноватор: Мария Дунгьова
Дата на публикация: 20 май 2002
Номинации: 5
Мария Дунгьова
Председател
Белица - 2780
ул. "Владимир Поптомов" 50
Tel:(07444) 28-32
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]