Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
Изграждане на компютърен кабинет и фитнес зала в ОУ Христо Смирненски
Община Раковски<br>Училищно настоятелство при ОУ Хр. Смирненски гр. Раковски
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През 2001-2002 г. Училищното настоятелство при ОУ Хр. Смирненски участвува в програмата Родителско участие в образованието на фондация CRS/Католически служби за помощ и защитава проектите Аз и компютърния свят и Спорт за здраве и сигурност , които целят да създадат благоприятни условия за младите хора в общината да общуват и водят здравословен начин на живот.
Практика

Идеята за компютърния кабинет е породена от факта, че в ОУ Хр.Смирненски , намиращо се в кв. Ген. Николаево на гр. Раковски няма изградена база, в която децата да упражняват извънкласни форми на обучение и работа с компютри, а също така и училището не разполага с компютри. По този начин се създава една извънкласна форма, чрез която жадните за все повече знания и информация млади хора ще могат да общуват и черпят информация.

Училищното настоятелство избира една от класните стаи, която да бъде ремонтирана и превърната в модерен компютърен кабинет. Изготвен е технически проект с проекто-сметна документация, като общата стойност на проекта възлиза на около 20 000 лв.

След успешната защита на проекта пред фондация CRS, са отпуснати 13 000 лв. за неговата реализация, а останалата част е финансирана от общината, спонсори и доброволен труд на родители и ученици. Закупени са 7 броя компютри, 1 принтер и 1 фотокопирна машина, като всичко това е напълно достатъчно за функционирането на този така необходим за децата на Раковски център.

Училищното настоятелство взема решение в бившата столова на училището, която от доста години е неизползваема и занемарена, да бъде изградена модерна фитнес зала. За целта е изготвен технически проект със сметна документация и стойността на обекта възлиза на 20 659 лв. Фондация CRS отпуска безвъзмездно 12 000 лв. за реализиране на проекта, а останалата част от сумата е осигурена от общината и местни бизнесмени. Тъй като в общината няма изградени спортни зали, това е една крайно необходима придобивка за цялата общност.
Резултати

С осъществяването на проекта се постигат следните резултати:
Модернизира се материално-техническата база на училището чрез осигуряване на средства от чужди донори, като по този начин се подпомага изключително оскъдния училищен бюджет;
Създават се алтернативни възможности за комуникация на младежите от гр. Раковски с техни връстници от страната и чужбина с помощта на Интернет.
Ще бъдат осигурени модерни условия за спорт на младите хора от общината;
Ще бъдат създадени трайни навици за по-здравословен начин на живот на младежите чрез посланието Не на алкохола, цигарите и наркотиците и Да на спорта за здраве.
Иноватор: Анка Съблева
Дата на публикация: 27 септември 2002
Номинации: 4
Анка Съблева
Старши специалист в ОбА
Раковски - 4150
пл. България 1
Tel:(03151) 50 00
Fax:(03151) 23 61
http://www.rakovski.bg

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]