Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Ръководството на Община град Добрич осъществи редица мерки за подобряване обслужването на гражданите чрез изградения Център за услуги и информация на граждани и неговия Филиал за услуги по гражданско състояние (и двата се намират в центъра на града). Предвид отдалечеността на някои жилищни райони възникна въпросът да потърсим алтернатива за улесняване на достъпа до услугите, като вместо хората да идват в Общината, тя да отиде при тях.
Практика

Още през 2002 г. секретарят на Общината инициира стъпки за обществено - частно партньорство в процеса на подобряване на административното обслужване на физически и юридически лица. В резултат в Община град Добрич постъпи предложение от Информационно обслужване АД за сътрудничество. Проведоха се срещи между ръководствата и екипи от специалисти от двете институции за изясняване и договаряне на предложението. През април 2003 г. бе подписан договор за съвместна дейност между Информационно обслужване АД и Община град Добрич. В първия етап са определени 18 услуги, които да бъдат извършвани на изнесените работни места в кварталите. С приложения към договора са регламентирани технологията за изпълнение на услугите и технологията за събиране на такси. По този начин гражданите могат да бъдат обслужени по местоживеене, в следните направления по видове услуги:
- общинска собственост и приватизация;
- териториално устройство;
- гражданско състояние;
- търговия;
- административно и информационно обслужване;
- плащане на такси.

Служителите от Информационно обслужване АД преминаха 10-дневно обучение в Центъра за услуги и информация в Общината. Те бяха запознати с казуси и проблеми по преписките към заявленията за услуги и отработиха приемането и регистрацията на документите. Технически бяха извършени следните действия:
1. Изградена бе комуникация с изнесените работни места за създаване на технологични предпоставки за обмен на данни, чрез оптичния кабел на държавната администрация;
2. На изнесените работни места по кварталите бе инсталирана информационната система за услугите, която работи в общинската администрация, в т.ч. ПП Гише на предприемача .
Освен консултации и приемане на документи, се осигурява и помощ за хората, които имат затруднения при попълването на заявленията и подготовката на документи. Информационно обслужване АД предоставя и конкретен документ Актуално съдебно състояние на фирма , който се изисква, например, при регистрация на търговски обект.

В офисите в кварталите беше предоставен набор информационни материали и заявления за всички услуги, предоставяни в Общината. Това ориентира гражданите какви са изискванията и необходимите документи за извършване на услугите.
Съгласно договора за сътрудничество Община град Добрич предостави помещение в сградата си за извършване на услугата Издаване на удостоверение за електронен подпис от Информационно обслужване АД-клон Добрич. Това ще допринесе за постигане на реални резултати в изпълнение на държавната политика за въвеждане на електронно управление.
Резултати

С предоставянето на общински услуги чрез изнесени работни места се постигат следните резултати:
1. Гражданите, в частност потенциално неравностойните групи от отдалечените райони на града, са допълнително улеснени в достъпа до административните услуги на Община град Добрич. Паралелно с плащането на задълженията към Енергоснабдяване и ВиК те могат да получат информация и обслужване по направленията на дейност на Общината.
2. Партньорството на Община град Добрич с Информационно обслужване АД е стъпка към реализиране на целта за осигуряване на комплексно обслужване от различни институции на граждани и юридически лица.
Иноватор: Севдалина Иванова
Дата на публикация: 01 септември 2003
Номинации: 15
Севдалина Иванова
Ръководител Център за услуги и информация на граждани
Добрич -
ул. България 12
Tel:(058) 600-001 до 004, вътр. 235
Fax:
http://www.dobrich.org

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]