Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

С нарастване на изискванията на гражданите и фирмите по отношение на взаимодействието им с общинската администрация и във връзка с разширените отговорности на местната власт през последните години, ръководството на Общината взе решение за разкриване на Фронт офис към Центъра за административно обслужване и информация, който значително разшири броя на предлаганите услуги.

Практика

За Фронт офиса бе избрано помещение в непосредствена близост до портала на сградата на Общинската администрация. То бе изцяло ремонтирано и обновено. В този офис работят представители на различни отдели в Общината като дават индивидуална консултация на гражданите. Новосъздаденият фронт офис се явява надграждане на Центъра за административно обслужване и информация за гражданите, функциониращ от няколко години.

Резултати

Въвеждането на Фронт офис е напълно приложимо във всяка българска община. Чрез него Община Свищов постигна подобряване на взаимодействието с граждани и фирми, като се съкрати времето за обслужване на едно лице или организация.

Иноватор: Стоян Парашкевов
Дата на публикация: 07 октомври 2004
Номинации: 4
Стоян Парашкевов
Директор Дирекция
Свищов - 5250
ул.
Tel:0631/ 6 05 82
Fax:0631/ 6 05 04

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]