Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Сдружение на инвалидите е Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Окръжен съд гр. Добрич през 1998 г. Целта му е да защитава правата и интересите на хората с увреждания, както и да търси възможности за тяхното устройване на работа и интеграцията им в обществото. Членовете са около 500 души, със заболявания на опорно- двигателния апарат, сърдечно-съдовата система, захарен диабет и др. Резултатите от дейността на Сдружението показваха, че е необходим служител, който да е близо до проблемите на хората с увреждания и да работи за тях и в други насоки освен социалното и битово обслужване.


Предвид ограничените възможности на Сдружението, съвместно с Ръководството на Община град Добрич се потърси и намери решение, което се състои в назначаване на социален асистент, който да подпомага хората с увреждания за достъп до административните услуги.

Практика

Изграденото социално предприятие, чрез проект от Фондация Социални предприятия - гр София, създаде към Сдружението на инвалидите Надежда няколко дейности, които изцяло се обслужват от техни членове, а именно:

- компютърна зала две работни места за инвалиди;

- книжарница едно работно място;

- бюро за социални услуги две работни места;

- кандидат-студентско бюро една работно място.


В дългогодишната си практика, сдружението поддържа ползотворни взаимоотношения с Община град Добрич. В партньорство с нея са осъществени няколко проекта. По единия от тях две жени с намалена работоспособност и с добър образователен ценз бяха назначени на работа в Центъра за услуги и информация към Община град Добрич. В продължение на година служителките бяха обучени и активно се включиха в обслужването на гражданите. Това бе предпоставка за преназначаване на едната служителка на длъжност Социален асистент в Сдружението, а другата остана на работа в Центъра за услуги и информация.


Чрез откритото ново работно място членовете на Сдружението и хората с увреждания получават грижи в областа на административното обслужване, а именно:

- предоставяне на различни консултации по социални и административни въпроси и за ежедневни потребности и събития;

- оформяне и придвижване на документи до различни институции, подпомагане при търсене на помощно-технически средства, организиране плащането на сметки за ел.енергия, вода, телефон, пазаруване, помощ при посещение при лекар и др.


На базата на сключен договор за сътрудничество между Педагогически колеж гр.Добрич и Сдружението на инвалидите всяка година се сформират групи за безплатно обучение на млади членове на сдружението. До момента завършили и обучавани са над 50 студента, а служителката - социален асистент, подпомага желаещите да кандидатстват в оформянето и подаването на документи и организира по-нататъшните действия по процедурите.


При откриването на работното място в Сдружението бе въведена книга за предложения и сигнали на клиентите с увреждания към ръководствата на различните институции от град Добрич, предлагащи социални услуги за гражданите в неравностойно социално положение. Тези предложения и сигнали се предоставят периодично за разглеждане от адресатите от страна на социалния асистент.

Резултати

Социално неравностойните групи граждани биват подпомагани при необходимост от административно обслужване чрез назначения социален асистент към Община град Добрич в Сдружението на инвалидите Надежда .


Моделът за социално и административно обслужване на възрастни и хора с увреждания в Сдружението на инвалидите Надежда -град Добрич постепенно се налага сред хората с увреждания като достъпен и облекчен начин за справяне с административни и битови проблеми.

Надежда Георгиева Стоянова,

Социален асистент към Община град Добрич в Сдружение на инвалидите Надежда

Добрич 9300

ул. "Климент Охридски" 36А

Тел. 058/ 602-157

[email protected]


Милена Великова Тодорова,

Младши специалист към ЦУИ Община град Добрич

Добрич 9300

ул. "България 12"

тел. 058/ 600-001 до 004 вътр.261

milena _ vt @ abv . bg

Иноватор: Надежда Стоянова
Дата на публикация: 21 октомври 2004
Номинации: 7
Надежда Стоянова
Социален асистент към Община град Добрич
-
ул. "Климент Охридски" 36А
Tel:058/ 602-157
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]