Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Със стартирането на Центъра за информация и административно обслужване на населението в община Ботевград през 2002г., по-голяма част от услугите извършвани от общинска администрация бяха организирани на принципа едно гише . В центъра бяха ситуирани 5 работни места - каса , деловодство-общо, деловодство-специализирано, ЕСГРАОН, и Информация. Всяко гише извършва специфични услуги, за които служителите обясняваха многократно на гражданите едни и същи процедури. В процеса на работа се наложи разработването на брошури.

Практика

Брошурите се разработиха от служителите в центъра съвместно с останалите служители от служители от администрацията. Разделени бяха на:

- административни услуги общинска собственост и жилищно настаняване

- административни услуги екология, земеделие, финанси

- административни услуги по гражданско състояние

- административни технически услуги

- административни услуги стопанска политика


Информацията съдържаща се във всяка брошура е за вида на услугата, необходими документи, срок на за изпълнение и такса.

Всяка брошура се отпечатва в различен цвят и се поставя в джобове на информационните табла в центъра.

Нанасят се периодични корекции в определен вид услуги.

Резултати

- Всеки гражданин посетил общината може свободно да разгледа и вземе брошурата съдържаща интересуващата го информация.

- Не се налага служителите в информационния център многократно да повтарят едни и същи указания

- Всички граждани имат и нагледна представа за вида и спецификата на услугите предлагани от администрацията

- Гражданите могат да осъществяват контрол по срокове и такси на предлаганите услуги

Иноватор: Мая Цанова
Дата на публикация: 21 октомври 2004
Номинации: 6
Мая Цанова
Началник отдел "Административно обслужване, канцелария и протокол
Ботевград - 2140
пл. "Освобождение 13
Tel:0723 / 6 66 20 ; 82 115
Fax:0723/ 6 66 35

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]