Foundation for Local Government Reform
Публикувани са резюмета
прегледана: 5583

Резюме на проекти по Първа покана, одобрени от Комисията за подбор на проекти за финансиране към Оператора на Фонда

по Първа покана за набиране на проектопредложения

в рамките на Фонда за подкрепа на НПО 2008-2010 г.

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 

 

1 Приоритет, 1 покана - одобрени проекти в резюме

 

 

2 Приоритет, 1 покана - одобрени проекти в резюме

 

 

3 Приоритет, 1 покана - одобрени проекти в резюме

 

Прикрепени файлове

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]