Foundation for Local Government Reform
2007/01: Благодарствено писмо
ДО ЕКИПА НА ФРМС

С присъединяването ни към Европейския съюз започва нов етап в развитието и работата на местните власти в България.

Отговорностите, които те имат, и изискванията, към които трябва да се придържат, се повишават, но също така се повишават и възможностите, които те могат да използват, за да предоставят все по-качествени услуги на своите граждани.

През годините, когато вие подкрепяхте регионалните сдружения на общини, за да могат те да развият пълноценно своя капацитет, вие доказахте на себе си, на местните власти и институциите, че сте устойчива организация на високо експертно ниво, оказваща широка подкрепа на общините в България, уважавана като ценен и полезен партньор.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ,

В това нелеко начало от нашия съвместен път, ние, екипът на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”, ви изказваме своята искрена благодарност и признателност за безрезервната подкрепа през изминалите години и се надяваме, че ползотворното ни сътрудничество за все по-силни и независими местни власти ще се развива и укрепва и в бъдеще.

ЕКИП НА АДО „ДУНАВ”

22 януари 2007 г.Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]