Foundation for Local Government Reform
Добри практики - издания
Освен електронната база данни в уеб-страницата на ФРМС "Иновационни практики", която съдържа около 1200 практики на български общини и техните партньори,

ФРМС издава и разпространява на хартиен носител добри практики от България и света.

Издания 2012

Издания 2011

Издания 2009

Издания 2008

Издания 2007

Издания 2006

Издания 2005

Издания 2004

Издания 2003Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]