Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Гражданско участие
Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на местните лидери за изработване на публични политики на местно ниво, да им помогне при разработването на механизъм за решаване на проблемите в общността и чрез това да повиши гражданското участие в процесите на вземане на решения.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 юли 2016
Номинации: 2
Журналистическо наблюдение на провеждането на реформаторски политики в ключови области с цел осигуряване на по-широка обществена информираност и по-голяма гражданска ангажираност.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 юли 2016
Номинации: 0
"Дай ми правото!" - реализация на седмични антидискриминационни предавания по Дарик радио и провеждане на радиожурналистически стажове за роми и други целеви групи
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 юли 2016
Номинации: 0
Партньор: Сдружение с нестопанска цел "Мулти Акт", България
Целта на проекта е да насърчи активизирането на младежкото общество в малките населени места от общината чрез включването му в каузите на читалищата.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 04 юли 2016
Номинации: 4

Насърчаване на гражданските инициативи за устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в планинските ливади и пасища чрез контрол над орловата папрат<br>

Организация: Сдружение Център за регионално развитие и инициативи

Партньор: Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян, България

Целта на проекта бе укрепване развитието на гражданското общество и повишаване приноса му за устойчиво развитие на територията на община Троян, чрез въвеждане на екологосъобразни методи за възстановяване и поддържане на биологичното разнообразие на ливадите и пасищата.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 2
Проектът е фокусиран върху визуалното и текстово съдържание на българските читанки и учебници, за да провокира смислена обществена дискусия върху това:

защо татковците не гушкат децата си; защо „нормалните” хора не са в инвалидни колички и не са чужденци; защо отличниците носят очила; защото момчетата не (бива да) плачат, а момичетата не (бива да) си играят с колички…
[Още]

Иноватор: -
Дата на публикация: 13 юни 2016
Номинации: 4
Фондация „Капитал“ и издателската група „Икономедиа“ стартираха платформа за популяризиране на човешки и граждански права „Всичко за правата ни”.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 юни 2016
Номинации: 0
ФотоФабрика със силата на фотографията се стреми да ограничи расизма и нетърпимостта в обществото по отношение на бежанците, като засне конкретни лица и разказа конкретни истории.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 13 юни 2016
Номинации: 0
Сдружение "ПРОГРАМА ПРАВНА ПОМОЩ"
За пръв път бе създаден каталог от примерни текстове на документи, необходими за участието на пострадалите и свидетелите на престъпления в наказателното производство. Каталогът е достъпен онлайн.

[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 2
Партньор: 40 СОУ "Луи Пастьор", България
Проектът идентифицира, повишава информираността и допринася за ограничаване на случаите на нарушения на права на гражданите сред ученици.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 юни 2016
Номинации: 0
  назад... - 2 3 4 5 6 7 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]