Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

За старопланинския ландшафт са характерни ливадите и пасищата.Те са от изключително значение за животновъдството в района и за запазване на биоразнообразието. Благодарение на тях животинската продукция е с ниски разходи,екологично чиста и със специфични вкусови качества. В годините на прехода тези площи почти не се ползваха. Това предизвика безпрепятственото размножаване на силно агресивни видове като орловата папрат.Особено силно са засегнати ливадите и пасищата на надморска височина до 1800 м.

Целта на проекта бе укрепване развитието на гражданското общество и повишаване приноса му за устойчиво развитие на територията на община Троян, чрез въвеждане на екологосъобрани методи за възстановяване и поддържане на биологичното разнообразие на ливадите и пасищата.

Практика

Основните задачи на проекта се заключаваха в следното:

>> Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси

>> Повишен принос на неправителствените организации за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост

-    Повишаване на приноса на неправителствените организации за опазването на биоразнообразието и застрашените видове (на местно, регионално и национално ниво)

-    Надграждане и повишаване приноса на неправителствените организации за въвеждане на иновативни методи при борбата и използването на растителните остатъци от вредната плевелна растителност в планинските ливади и пасища.

Резултати

Чрез реализацията на проекта се повиши приносът на неправителствените организации за опазването на биоразнообразието и застрашените видове.

С реализирането на проекта бяха намерени начини за борба с Орловата папрат, както и начини да се използва листната й маса за различни практически цели.

От проекта се възползваха фермери,защитени територии, индустрията и др.

Партньорът - ИПЖЗ Троян има богат опит при борбата с орловата папрат, затова пряко участва в предвидените в проекта дейности.

Интернет страница на проекта: 

https://www.facebook.com/pages/Сдружение-Център-за-регионално-развитие-и-инициативи/404859149666158  

 

Компост от орлова папрат

https://youtu.be/NceLV4eMfW8

 

Предаване Граждански инициативи за запазване на биоразнообразието в Троян м. Юли 2015

https://youtu.be/Vu2o7ZKP3iY

 

Предаване Граждански инициативи за запазване на биоразнообразието в Троян м. Май 2015

https://youtu.be/05Z7HGr9muw

 

Предаване Граждански инициативи за запазване на биоразнообразието в Троян м. Март 2015

https://www.youtube.com/watch?v=8PlYMSBCmGo&feature=share

 

Предаване Граждански инициативи за запазване на биоразнообразието в района на Троян м. Ноември 2014

https://youtu.be/FMkhDRQ1Xcc

Иноватор: ros
Дата на публикация: 16 юни 2016
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]