Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Използването на слънцето като алтернативен и същесвременно възобновяем източник на енергия е вече практика в частния сектор хотели, частни сгради и др. Независимо от голямото значение на този вид енергия, общинските бюджети не са големи и е непосилно да бъдат предвидени разходи за използването на възобновяеми енергийни източници. От друга страна, подписаният от България Протокол от Киото за намаляване на вредните емисии в атмосферата, Законът за енергийната ефективност, както и осъзнатата висока значимост на алтернативната енергия, вмениха задължението на български общини да подготвят и приемат две общински Програми за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници за 2005-2007 г. Община Монтана има осъществени три проекти от Програмата за енергийна ефективност, но настоящата иновационна практика е първият проект, който осъществяваме от Програмата за възобновяеми енергийни източници. Голямото значение на този проект произлиза и от факта, че той е първият проект за поставяне на слънчева термична инсталация в обществена сграда на територията на цялата област Монтана.

Практика

Детска градина Слънце / 6/ е една от предложените и одобрените за поставяне на слънчева термична инсталация в Програмата за възобновяеми енергийни източници. Община Монтана е партньор по спечелен проект, финансиран от Министерството на околната среда на Люксембург със съдействието на Екосъвети , Люксембург чрез ЕкоОбщност и финансиращата програма Енергийни алтернативи 2005. Изискването по настоящия проект беше да кандидаства неправителствена организация и поради тази причина ние открихме една отлична форма на публично-частно партньорство с Училищното настоятелство към детската градина. Бюджетът на проекта е на стойност 13 468, като 10 000 лв от тях е безвъзмездната помощ. Парите ще бъдат изразходвани за проектиране, доставка и монтаж на слънчева термична инсталация. Собственият принос на училищното настоятелство и на Община Монтана се изразява в безвъзмездното предоставяне на всичко необходимо като човешки труд, зали, техника и др. за осъществяването на проекта. Проектът Слънцето едно осъзнато богатство ще приключи до края на месец април. Наред с поставянето на слънчевата термична инсталация ще бъде повдигнат и обществен дебат чрез радиопредаване, чрез семинари, чрез включване на младежи в дейностите по проекта, за необходимостта от използването на възобновяемите енергийни източници и ползите от тях за обществото.

Чрез настоящата инавационна практика се дава възможно решение как да се подпомогне и насърчи обществото в лицето на неправителствения сектор, Община Монтана, местни училища, както и неформални младежки клубове към инициативи, изпълняващи Общинските Програми по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, които като част от национални програми подпомагат въвеждането на природосъобразни енергоефективни мерки. Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени чрез консолидиране на обществото в лицето на неправителствения сектор, местните власти, медии, младежки Екоклуб към Математическа гимназия, като важен принос към настоящия проект има и ангажимента на Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници към Българска Академия на науките, които за момента имат технически предложения за изпълнения към редица проекти на обществени сгради, включително и в гр. Монтана.

Резултати

- ежедневно и целогодишно ще бъде получавана 1000 литра топла вода за нуждите на 158 деца в общинска детска градина.

- Разходите на Община Монтана за получаване на топла вода в настоящата детска градина ще бъдат намалени с 60%.

- Ще бъде проведен обществен дебат за ползите от енергията, получена от възобновяеми енергийни източници, който ще повлияе върху отношението на обществото към тази тема.

- Повече от 30 младежи ще бъдат включени във всички дейности по проекта, което ще формира новаторско отношение не само към към проблемите на околната среда като цяло, но и към публично-частната форма на осъществяване на обществено значими проекти.

- Ще бъдат изработени 100 диска с пълната техническа информация по настоящия проект, която ще се използва като добра практика и за останалите обществени сгради, предвидени да ползват слънцето като възобновяем енергиен източник.

Община Монтана

Телефон: 096/300-400

Факс: 096/300-401

Иноватор: Montana
Дата на публикация: 09 януари 2006
Номинации: 15
Montana

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]