Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
За представянето на община Силистра на пролетния Пловдивски панаир през 2005 г. бе подготвен снимков материал на три общински нежилищни имота на хартиен носител и мултимедийна презентация. Снимките са дело на професионален фотограф. Преобладаващата част от посетителите на щанда се заинтересуваха от предоставените материали. Заявени бяха и принципни инвеститорски намерения към сгради на бивши училища и детски градини, намиращи се в селата на общината. Така възникна идеята за създаване на база данни за общински имоти в селищата извън областния център. Обикновено те остават встрани от вниманието на бизнеса, нямат наематели, трудно се стопанисват от общината, рушат се. При отчитането на резултатите от представянето на общината на Пловдивския панаир идеята бе споделена и подкрепена от кмета Иво Андонов.
Практика
От м. юни до м. декември 2005 г. с помощта на професионален фотограф бяха заснети 44 общински обекта в 90 на сто от селищата в Силистренската община. Снимките дават информация не само за външния облик на сградите, но и за вътрешното им състояние. Затова всеки обект е представен с няколко фотоса и с пълно описание: населено място, отдалеченост от Силистра, транспортна достъпност, тип имот, местоположение, застроена площ, етаж, вид строителство, година на строителство, инфраструктура, площ на терена, конструкция, разпределение, дограма, подобрения и допълнителна информация. Това са сгради, които не се ползват и нямат наематели. Годни са за развиване на стопанска дейност. Могат да бъдат привлекателни за потенциални клиенти и отново да са полезни за местното население. Преобладават бивши училища, детски градини, обслужващи и търговски сгради. Засега единственият обект на територията на Силистра е Градска болница незавършено строителство, намираща се в парк Орехова гора . В началото на м. декември 2005 г. бе разпечатан първият екземпляр на каталога. След изнесена информация в медиите бе отбелязан интерес към продукта. Това наложи да бъдат изработени още 4 екземпляра. Сега каталозите са изложени на достъпни за интересуващите се граждани места в общинската администрация: Центъра за информация и услуги на гражданите, кабинета на Главния секретар на общината, при началника на отдела по общинска собственост и в приемната на общинския съвет. На видно място в кметствата са поставени информационни табла с обектите за съответното селище. Информацията и снимките на обектите са публикувани в интернет страницата на Силистренската община www.silistra.bg. Изработени са презентационни дискове, които ще допълнят маркетинговия пакет на община Силистра. Периодично се изнася информация в медиите за заявен инвеститорски интерес или при проследяване на тръжни процедури и приватизационни сделки. Мотото на каталога е: ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е НАШЕ, РЕШЕНИЕТО - ВАШЕ! Каталогът подлежи на периодично актуализиране.
Резултати

Има повишен интерес към общинските имоти; два обекта вече са намерили своите стопани; постъпили са предложения за инвестиции от още четирима потенциални клиенти; повишено е доверието към кметската институция заради прозрачността в процеса на предлагане и последващите процедури до сключване на приватизационната сделка; вече се мисли как част от средствата след продажбите да бъдат предоставяне на селата, за да се увеличат възможностите за тяхното развитие. Намеренията са идеята да бъде предложена за обсъждане от общинския съвет в Силистра.

Бъдеще: Търсят се нови форми за представяне на каталога пред обществеността, респ. пред по-голям брой потенциални клиенти.

Иноватор: Светлана Петрова
Дата на публикация: 28 март 2006
Номинации: 11
Светлана Петрова
Връзки с обществеността
Силистра - 7500
ул. Симеон Велики 33
Tel:816-250
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]