Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

През 2004 г. в Община Тунджа бе сформиран Сектор "Инвестиционни програми и проекти". В началото на 2007 г. предвид членството на България в ЕС и ролята на експертите, работещи в направление на подготовка на проекти по предприсъединителните и структурни фондове на ЕС, бе взето решение секторът да се трансформира в отдел към дирекция "ТСУ" в Община Тунджа.

Практика

В Конферентната зала на Община Тунджа Отдел "Програми, проекти и екология" към Дирекция "ТСУ и УПП" представи пред ръководния и експертния състав на администрацията мултимедийна презентация на тема "Община Тунджа и мястото й в общия Европейски дом".

Целта на мероприятието бе да се запознаят присъстващите с Оперативните програми и национални стратегии в контекста на Плана за развитие на Община Тунджа за периода 2007 - 2013 г.

Представени бяха Националната стратегическа програма за развитие на земеделието и селските райони, Оперативна програма "Регионално развитие", Оперативна програма "Околна среда”, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма "Административен капацитет". При представянето на всеки програмен документ бе предоставена информация за конкретните приоритети, цели и мерки от Плана за развитие на Община Тунджа, които имат пряка връзка приоритетите и целите в програмния документ на национално равнище.

Предстои точна идентификация на всяка дейност (проект) от Общинския план за развитие и точното му насочване към съответните оперативни програми с техните приоритетни оси и операции.

Резултати

Ръководството и експертният състав на администрацията се запознаха с националните стратегически и програмни документи и с дейностите, които предстоят да се извършат по подготовка на заложените в Плана за развитие на общината проекти.

Иноватор: Николай Михайлов
Дата на публикация: 30 март 2007
Номинации: 7
Николай Михайлов
Старши експерт ИПП
Ямбол - 8600
пл. "Освобождение" 1
Tel:046 684 325
Fax:046 66 15 75

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]