Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Реализацията на тази дейност се наложи от потребността на едно място да се систематизират всички документи, практики и всичко необходимо, касаещо качествената професионална работа на секретарите на общини. Хронологията на съдържанието отговаря в пълна степен не само на задълженията на секретарите на общини по ЗМСМА, но и по въпроси, вменени им от общинските ръководства и ОбС за организация и изпълнение, особено в по-малките общини. Наръчникът е настолна книга на всеки секретар на община – член на НАСО РБ, особено на „нови” такива или на тези с по-скромен организационно-управленски опит.

Практика

Стъпки за реализация:

- Идентифициране на потребността – чрез управителните органи на НАСО РБ, регионалните координатори и персонала на НАСО РБ;

- Формиране на екип от шест секретари на общини – Валери Радев - Провадия, Гюлтен Еминова - Разград, Димитър Хрисимов - Гоце Делчев, Зоя Цвяткова - Стара Загора, Иван Върбанов - Вълчедръм, Маргарита Корчева - Горна Оряховица и Васил Панчаров - изпълнителен директор;

- Оценка на потребностите, разработка на тематичното съдържание, намиране и редактиране на съответните ресурсни материали;

- Предпечатна подготовка и тиражиране – 2005 г.

- Актуализация на съдържанието и повторно тиражиране – 2006 г.

- Обработка на материалите и тиражирането им на електронен носител /CD/ - 2006 г.

Наръчникът на секретаря на община, който ние толкова отдавна желаехме да направим, успяхме да реализираме през този мандат, 2003 – 2007 г. Това стана с финансовата подкрепа на ААМР чрез ФРМС и благодарение желанието и отговорността както на екипа, номиниран от УС на НАСО РБ, така и на всички колеги секретари, включили се в разработката с мнение или съвет.

Предлагаме Наръчника във вид, в който той може да бъде системно допълван и актуализиран.

Коментираната нормативна база е актуална към март 2005 г. и периодично актуализирана от екипа.

Резултати

- Първи тираж – 2005 г. – 160 екз., в папка тип „Класьор” с над 300 листа материали;

- Втори тираж – актуализиран и допълнен – 2006 г. – 70 екз. с над 400 листа;

- Тиражиране на CD – 2006 г. – 180 бр. с плик и стикер.

Тези дейности бяха изпълнени по проект на НАСО РБ към Програмата за финансиране на ФРМС/ААМР за 2005 – 2006 г.

Поради големия интерес към изданията и от други общини и общински служители, организации и ведомства, същите ще бъдат актуализирани всяка година и ще се предлагат срещу заплащане.

Всичко това доказва недвусмислената устойчивост на резултата.

Контактна информация:

Васил Панчаров

Изпълнителен директор на НАСО РБ

НАСО РБ

Пл. „Възраждане” № 3

Габрово

Тел./факс: 066 80 64 93

e-mail: [email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 22 май 2007
Номинации: 38
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]