Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Идеята за тази дейност възникна съвсем спонтанно. Често колеги се интересуваха за практики по прилагане на един или друг нормативен акт, за „работещи практики” по процедури и други организационно-управленски дейности от богатото разнообразие на професионалното общинско ежедневие. В потвърждение на високата степен на полезност са десетките благодарствени писма за адекватната реакция на персонала на НАСО РБ да предложи тази услуга.

Практика

Стъпки на реализация:

- Идентифициране на потребността – чрез персонала на НАСО РБ;

- Оформянето на “формуляр” за задаване на въпроси и казуси и съответен такъв, за поместване на предложения и отговори, с “натрупване” по съответния въпрос;

- Систематизирането на постъпилите материали и „форматизирането” им в съответствие с разработения “формуляр”;

- Използване на тези формати за бъдещите е-консултации;

- Систематизиране на всички входящи и изходящи материали до края на съответната година в единен свитък от материали на хартиен носител и електронен вид;

- тиражиране и разпространение – на хартиен носител и на CD.

Във връзка с изключителната практическа полза от е-консултациите, членовете изразиха желание услугата да се „формализира” както по отношение на формата, така и по систематизирането на съответните казуси и въпроси с постъпилите отговори и издаването им на книжен и електронен носител. Консултациите до 2006 г. бяха форматизирани и включени като допълнение на актуализирания вариант на Наръчника на секретаря, а също и разпространени на CD.

Резултати

- Първи тираж – 2006 г. – 160 екз., 50 е-консултации, с над 70 листа материали;

- Тиражиране на CD – 2006 г. – 180 бр. с плик и стикер., заедно с Наръчника;

- Индиректно, обменът на практики допринася за неформалното унифициране на голяма част от разнообразието на процедури и организационно-управленски решения.

Тази дейност беше изпълнена, частично, по проект на НАСО РБ към Програмата за финансиране на ФРМС/ААМР за 2006 г.

Поради големия интерес, тази дейност се очертава като една от постоянно присъстващите в пакета от услуги, които НАСО РБ предоставя на членовете си до сега и в бъдеще, което недвусмислено говори за устойчивост на резултата.

Контактна информация:

Васил Панчаров

Изпълнителен директор на НАСО РБ

НАСО РБ

Пл. „Възраждане” № 3

Габрово

Тел./факс: 066 80 64 93

e-mail: [email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 22 май 2007
Номинации: 6
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]