Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Тази информационна дейност се отличава със специфичния подбор. Той е насочен пряко към професионалните потребности и интереси на секретарите на общини – водещ принцип в политиките на асоциацията. Не случайно в благодарствените писма присъства изразът „… вместо да преглеждам периодично различни сайтове, сега, за 10-ина минути виждам всичко, което ни интересува…”

Практика

Стъпки на реализация:

- Идентифициране на потребността – чрез персонала на НАСО РБ;

- Оформянето на “формуляр” за предоставяне на информацията, с възможност, чрез линкове да се получава по-подробна информация, формуляри и т.н.;

- Използване на тези формати за бъдещите е-инфо;

- Участие по проекти и програми.

Резултати

- Брой е-инфо – до момента 9, с обем около 60 стр.;

- Очаквани до края на 2007 – 15, с обем над 100 стр.

- Ресурси:експертиза /от членовете и персонала/ и технически средства – частично налични /НАСО РБ/;

- Участие по проекти и програми.

Поради големия интерес, тази дейност се очертава като една от постоянно присъстващите в пакета от услуги, които НАСО РБ предоставя на членовете си до сега и в бъдеще, което недвусмислено говори за устойчивост на резултата.

Контактна информация:

Васил Панчаров

Изпълнителен директор на НАСО РБ

НАСО РБ

Пл. „Възраждане” № 3

Габрово

Тел./факс: 066 80 64 93

e-mail: [email protected]

Иноватор: ros
Дата на публикация: 22 май 2007
Номинации: 6
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]