Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В началото на новия век предстоящото тогава членство на страната ни в Европейския съюз и отварянето на предприсъединителните му фондове за България постави страната ни и по-специално българските общини в една принципно нова ситуация, която им отвори вратите към много възможности за развитие, но и ги изправи пред непознати до този момент предизвикателства.

Много европейски страни обаче вече са извървели този път – те разполагат с безценен дългогодишен опит и с множество действащи добри практики за справяне с проблемите, с които нашите общини тепърва се борят или дори предстои да открият. Техният бизнес пък непрекъснато търси нови възможности за развитие и инвестиции, които би могъл да намери на територията на българските общини.

Българските общини могат много да научат от чуждестранни партньори, от практиката и опита на общините в другите европейски държави и добре осъзнават това. Те непрекъснато търсят възможности за контакти – сами или чрез представляващите ги организации. Една от основните цели, залегнали в Устава и в досегашната работа на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” е разширяване на трансграничното сътрудничество и представителство на общините-членове за контакти с чужди институции и организации. Затова в отговор на многобройните искания от свои общини-членове за създаване на възможност за контакти с чуждестранни институции, организации и общини, АДО започна организирането на обучителни пътувания в чужбина за своите членове.

Ръководството и изпълнителния състав на АДО през последните три години активно работиха за усвояване на положителен опит и взаимно опознаване с общини приоритетно от страни членки на ЕС. В рамките на такива дейности вече се проведе, макар и само за отделни общини, обмен на общински специалисти, експерти, общински съветници и представители на образователни, културни институции и самодейни състави, бяха създадени контакти с общини и от Франция, Унгария, Гърция.

Практика

Добрата практика на АДО при организирането на обучителни пътувания започна през есента на 2004 г. , когато Асоциацията организира за представителите на местните власти от Дунавския регион обучително пътуване в Унгария, което бе финансирано от програма HAPI. Пътуването бе под надслов "Местно икономическо развитие" и по време на него участващите кметове и председатели на ОбС се запозна ха с добрия опит и практики в местното самоуправление на Унгария и присъстваха на лекции на известни специалисти, както и презентации от кметове те на някои от градове те в страната относно развитието на общинската икономика, привличането на инвестиции, взаимо отношенията с централн и т е власт и и др .

През 2005 и 2006 г. Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” организира две пътувания – до Италия и до Великобритания. Целта на посещенията бе основно провеждането на срещи с местните власти в двете страни, както и с представители на посолствата и търговските аташета на България, работещи там. Българските участници се запознаха с някои полезни практики в работата на общинските администрации и осъществиха множество полезни контакти, резултатите от които станаха видни при следващото пътуване. В Лондон участниците посетиха второто по големина световно туристическо изложение World Travel Market и се срещнаха с инвеститори и туроператори от цял свят.

В началото на 2007 г. бе осъществено четвъртото и най-ползотворно пътуване – отново в Италия. То бе организирано от АДО „Дунав”, като част от няколкогодинишните активни партньорски взаимоотношения с община Вигонца, Падуа. Основен акцент на пътуването бе използвайки създадените контакти да се подпомогнат и други български общини, членуващи в АДО”Дунав”да се запознаят с възможностите и да се създадат необходимите контакти за партньорство и побратимяване. На 17 април 2007г. бе подписан договор за приятелство между град Боволента и Никопол от кметовете г-н Антонино Соргато и г-н Любен Лаков на специална церемония.

Профилът на 46 членната българска делегация бе разнообразен, но преобладаваха представители на местното самоуправление, местният бизнес и ръководители на организации и институции от Белене, Свищов, Никопол, Плевен, Ветово, Ценово, Русе. Осъществени бяха още срещи с областният управител на Падуа –Витторио Казарин, кметовете на Вигонца и Боволента, работни срещи и представяне на икономическите и търговските възможности на България и Италия от икономическия съветник в представителството ни в Милано г-н Гарбис Агопян, Търговската камара в Падуа, както и представяне на различни фирми, предприятия и услуги.

Резултати

Асоциацията на Дунавските общини "Дунав" създаде традиция за провеждане на обучителни пътувания в чужбина за своите общини-членове

Общо 114 представители на общинските администрации, ОбС, НПО и местният бизнес от Дунавския регион взеха участие в пътуванията

Те придобиха ценни знания за добрите практики на унгарските, италиански и британски общини и обмениха опит със своите чуждестранни колеги.

Дунавските общини и местният бизнес създадоха множество партньорства, които ще им бъдат от голяма полза при кандидатстването към фондовете на ЕС, местното икономическо развитие и привличането на инвестиции.

Контактна информация:

Асоциация на Дунавските общини „Дунав”

5930 Белене, пл. „България” 23, ет. 7

тел. : 0658/22940 факс : 0658/22960

е- mail: [email protected]

www.adodunav.org

Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 юни 2007
Номинации: 5
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]