Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Още от своето учредяване през 1992 г. Асоциацията на Българските Черноморски Общини разработи програма за предоставяне на различни видове услуги на общините-членки. Ръководейки се от мисията и стратегическите си цели, а именно да изгражда ефективно и силно местно самоуправление в Черноморския регион; да насърчава гражданското участие в процеса на вземане на решения на местно ниво и да участва в разрешаването на проблеми касаещи икономическото, екологичното и социалното развитие на региона, Асоциацията винаги се е стремяла да предлага качествени и навременни услуги, съобразени с нуждите на членовете.

В резултат на целенасочената си политика за качествено обслужване на интересите на общините-членки и с доказания си експертен опит и капацитет в реализацията на проекти, АБЧО стана привлекателна организация за много национални и международни партньори. В резултат организацията създаде трайни партньорства с над 100 международни и национални организации и участва в реализацията на над 30 международни проекта, между които е и проекта “ИдеКва”.

Провокирана от пазарното търсене и изискванията на общините-членки и на международните партньори в рамките на проекта “ИдеКва” Асоциацията разработи и внедри Система за управление на качеството.

Практика

Сертифицирането по международния стандарт за качество ISO 9001:2000 бе извършено в рамките на Проект “ИдеКва – Укрепване на регионалната идентичност на туристическите региони от Балтийско до Егейско море”, по който АБЧО е партньор. Процесът на сертифициране премина през следните стъпки:

1. Посещение на представител на одиторската компания в офиса на Асоциацията.

2. Провеждане на интервюто с екипа на Асоциацията с цел оценка на дейността на организацията.

3. Преглед на съществуващите до момента правила, процедури и практики за предоставяне на услуги от организацията.

4. Определяне на “Представител по качеството” от членовете на екипа на АБЧО.

5. Работна среща за представяне на практиките и стандартите за качество на управление съгласно международния стандарт.

6. Изготвяне на вътрешни правила и процедури за предоставяне на услуги в съответствие с изискванията на стандарта и съобразно дейността на АБЧО с помощта на представител на одиторската компания.

7. Разработване на "Ръковоство по управление на качеството" на АБЧО с помощта на представител на одиторската компания.

8. Сертифициране, което включва посещение на лицензиран одитор, оглед на работната среда, интервюта с екипа на организацията, преглед на изготвените правила и процедури и разработеното ръководство и оценка на извършената работа.

9. Получаване на сертификата

Резултати

- Създадена бе вътрешна система от правила и процедури за качествено и ефективно управление и изпълнение на дейностите от АБЧО

- АБЧО бе сертифицирана според изискванията на стандарт ISO 9001:2000 от лицензирана одиторска компания в Германия и внедряване на система за управление на качеството в следните категории дейности:

◊ Разработване и управление на проекти;

◊ Предоставяне на обучения и техническа помощ;

◊ Разработване на база данни;

◊ Съвместни инициативи;

Сертификатът бе получен от CERTQUA - Немско дружество за търговия и индустрия е валиден до март 2009 година.

Като резултат АБЧО доказа, че е организация, която залага на предоставянето на качествени услуги и се утвърди като един ефективен и надежден международен партньор работещ за устойчивото развитие на Черноморския регион и за укрепването на местното самоуправление.

Контактна информация

Асоциация на Българските Черноморски Общини

Гр. Варна, ул.”Преслав”4, П.К. 161

Тел./Факс: 052 600 266

Ел.поща: [email protected] , Интернет страница: www.ubbsla.org

Лице за контакти: Марияна Кънчева, Изпълнителен Директор

Прикачени файлове:
AB4O_cerificate.jpg
Иноватор: ros
Дата на публикация: 12 юни 2007
Номинации: 8
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]