Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

До средата на 1998 г. лицензите за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и с тютюневи изделия, както и разрешителните за извършване на автобусен и таксиметров превоз на пътници се издават ръчно. Данните за фирмите и представляващите ги лица се записват на хартиен носител, а самите документи се отпечатват на пишеща машина върху предварително подготвена бланка. Всичко това създава трудности: бавно изработване на официалните документи; невъзможност за бързо установяване достоверността на данните; бавни справки. От друга страна, потребителите на тези документи имат възможност за злоупотреби и незаконосъобразни действия, свързани с ксерокопиране и подправяне на документите. Всичко това довежда до създаването на нова технология за подготвяне и изработване на тези документи.
Практика

Гореописаните трудности довеждат до необходимостта от създаване на база данни "Лицензи", която да автоматизира дейността по обслужването на граждани и фирми при издаването и контролирането на документите, свързани с лицензи, разрешения за извършване на отделни дейности, както и наложени актове за извършени нарушения. Базата данни се реализира с програмен продукт "Акстър Общински лицензи", направен по заявка на Община Благоевград на базата на клиент-сървър технология. Тази технология позволява съхранените данни да бъдат използвани от много потребители едновременно, в зависимост от предоставените им права за достъп. В базата данни се поддържа информация за фирмите, обектите (включително и информация относно тяхната категоризация) и издадените лицензи, както и данни за съставени актове и издадени наказателни постановления. Базата данни се актуализира ежедневно. Създадената организация на работа за проверка и издаване на тези документи не позволява злоупотреби и незаконосъобразни действия както от страна на служителите в общината, които ги издават, така и от страна на недобросъвестни граждани. Почти напълно се изключва възможността за въвеждане на погрешни данни за обекти и фирми. Съществува възможност за анулиране на прекратени лицензи и разрешения.
Основните задачи, които се решават с тази система са:
-- издаване на лицензи и разрешения по специална технология: за всеки вид лиценз или разрешение има разработен шаблон. Той съдържа изискваната от съответните нормативни документи информация, а също така и генерирана по определен начин допълнителна информация, чрез която всеки издаден официален документ съдържа в себе си уникален код. Самите официални документи се изработват върху защитена от копиране хартия;
-- издаване на акт и наказателно постановление при констатирани нарушения в лицензираните обекти, както и в обектите, подлежащи на лицензиране, след въвеждане на данните от констативния протокол;
-- справки по издадени и прекратени лицензи и разрешения, по издадени актове (платени или неплатени), за категоризация на обектите, за обектите, фирмите и др.
Резултати

Новата технология се въвежда в действие през м. октомври 1998 г. Тя позволява нов, по-добър дизайн на официалните документи, сигурност при изработването им, възможност за пълен и непрекъснат контрол върху процеса на издаване на лицензи и разрешения и върху вече издадените такива. Досега са издадени над 1500 лиценза за търговия с алкохол и тютюневи изделия, над 800 разрешения за извършване на автобусен и таксиметров превоз на пътници и много актове и наказателни постановления. Силно намаляват възможностите за грешки, а фалшифицирането на тези документи е трудно осъществимо.
Иноватор: Борислав Борисов
Дата на публикация: 06 юли 1999
Номинации: 14
Борислав Борисов
гл. специалист "Обществен ред"
Благоевград - 2700
пл. "Г. Измирлиев - Македончето" 1
Tel:(073)2 40 21
Fax:
http://www.blgmun.com

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]