Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Обществени поръчки

Разписване на правила за провеждане на малка обществена поръчка под праговете определени в ЗОП, в случаите когато Възложителя е длъжен да изиска 3 ценови оферти


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2005
Номинации: 6

Разписване на правила за провеждане на малка обществена поръчка под праговете определени в ЗОП, в случаите когато Възложителя е длъжен да изиска 3 ценови оферти.


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 09 януари 2005
Номинации: 5
Членовете на тръжните комисии, назначени по ЗОП и ЗОС са последната инстанция , определяща кой е печелившият кандидат при процедура за възлагане на обществена поръчка или процедура за продажба на общинско имущество. Поради тази причина те се избират чрез жребий. Изтеглянето определя поименно служителите, които ще са членове на комисиите от имената на всички възможни служители на администрацията, притежаващи нужната квалификация за взимане на съответните решения. Изборът на участниците в комисията се прави един час преди заседанието. Това допълнително намалява възможността кандидатите да се свържат с членове на комисията и по този начин да повлияват на безпристрастното им решение.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 декември 2004
Номинации: 10

Ежегодното търговското изложение Произведено за Вас Силистра , инициирано и организирано от Община Силистра, е събитие, което оказва силна подкрепа на местния бизнес и е основна част от политиката на общинското ръководство за насърчаване на местното икономическо развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 27 септември 2002
Номинации: 20

С намаляването на състава на служителите от МВР в Горна Оряховица се налага младшите районни инспектори в малките населени места на общината да бъдат съкратени. Това дава възможност за увеличаване на npecтъпността в селата. Зачестяват домашните кражби и посегателствата срещу общински и държавни обекти, които остават като сграден фонд без съдържание. Това налага Oбщинският съвет да вземе мерки за охраната на общинската собственост, опазване на обществения ред, природната среда, водоемите, парковете и местата за отдих.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 20 юли 2002
Номинации: 27

С въвеждането на програмен продукт "Асктър Общински лицензи" се реализира идеята за пълна прозрачност при издаване на лицензи за търговия с алкохол и тютюневи изделия, и разрешения за извършване на автобусен и таксиметров превоз на пътници. Създадената организация на работа за проверка и издаване на тези документи не позволява злоупотреби и незаконосъобразни действия, както от страна на служителите в общината, които ги издават, така и отстрана на недобросъвестни граждани. Почти се изключва възможността за въвеждане на погрешни данни за обекти и фирми.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 06 юли 1999
Номинации: 14

Община Варна намира възможност при съществуващото законодателство и без да се трансформират фирми в общински предприятия да реши елегантно проблема с невалидните бракове или "Случаят Русе". С малка промяна в структурата и като запазва несъмнено удобното обслужване на гражданите от фирмите "Обредни домове", общината успява да заобиколи липсата на лице по гражданско състояние в момента на регистрация на гражданския акт, така че браковете, сключени в Община Варна, да бъдат валидни.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 22 юни 1999
Номинации: 7
  - 1 -

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]