Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
По същество новият проект е продължаване и надграждане на вече установеното трансгранично сътрудничество между община Тунджа и Асоциацията на младите бизнесмени по проекта “Енциклопедия на местния музикален фолклор”, който бе финансиран по Програма ФАР-ТГС и реализиран през тази година.
Практика

Целите на проекта са разработване на цялостен туристически цикъл на нов интегриран туристически продукт, базиран на културно-историческото наследство на община Тунджа; подобряване културното и туристическото трансгранично сътрудничество и обмен чрез организиране и провеждане на информационни срещи и семинар-дискусия; разработване на обща стратегия за развитие на културно-историческия туризъм в пограничния район Ямбол- Едирне. Продължителност на проекта – 12 месеца.

Резултати
Проектът ще утвърди добрите връзки между Община Тунджа и партньорите от Едирне, Република Турция.
Ще се популяризира културно-историческото наследство на Община Тунджа в Република Турция
Иноватор: Николай Михайлов
Дата на публикация: 27 ноември 2007
Номинации: 0
Николай Михайлов
Старши експерт ИПП
Ямбол - 8600
пл. "Освобождение" 1
Tel:046 684 325
Fax:046 66 15 75

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]