Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Обсъждането на данъчната политика на Община Тунджа е един от методите за гарантиране на прозрачност и откритост в управлението, както и отчитане и защита на интересите на жителите на общината

Практика

На тези срещи ще се обсъди и вариант за размера на патентния данък, който от началото на 2008 г. ще се администрира от общинската администрация, а размерът ще се определя от Общинския съвет в границите, определени със ЗМДТ. Този данък съществува и сега и облагането става по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица. Като цяло се запазва режимът съществуващ и сега – облагат се същия брой и видове услуги.

Резултати
Кметовете на кметства представиха своите предложения и по конкретния размер на останалите местни данъци. 
В рамките на  границите, които ще определи Народното събрание, се дава свобода на Общинските съвети да съобразят конкретните размери, които ще одобряват, със социалните и икономически условия на територията на съответната община. 
Същевременно с това законопроектът предвижда и защита за данъкоплатците срещу чести промени в размерите на данъците. Предвидено е, че размерите не могат да бъдат изменяни през годината.
Иноватор: Николай Михайлов
Дата на публикация: 13 декември 2007
Номинации: 2
Николай Михайлов
Старши експерт ИПП
Ямбол - 8600
пл. "Освобождение" 1
Tel:046 684 325
Fax:046 66 15 75

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]