Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление

назад

Добро управление

Община Самуил осигури 600 безплатни прегледа при специалист за  социално слаби, които нямат здравни осигуровки.

 


[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 18 септември 2019
Номинации: 1
Съветът има за цел да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот, като утвърждава принципите на правовата демократична и социална държава. Също така Съветът служи като постоянна форма на диалог между местните власти и структурите на гражданското общество
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
Целта на Обществения съвет за социално включване на хората с увреждания създава условия за пълноценно участие в икономическите, социалните и политическите процеси на хората с увреждания. Съветът осъществява обществен контрол върху услугите, предоставяни на тази група хора и защитава интересите им. Той стимулира партньорството между държавните и местни органи, и доставчиците на социални услуги на територията на региона.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
Общественият съвет е консултативен и контролиращ орган към Община Долна баня за осъществяване на контрол, сътрудничество, координация, и консултация между общината, централните държавни органи и доставчиците на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в общината.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
От 2015 г. насам всяко лято студенти от училището по изящни изкуства в Познан и Познанския Университет по изящни изкуства те преобразяват селото, организирайки “Старо Железаре стрийт арт вилидж фестивал”. Портрети, образи на местни герои са редом с избрани произведения на изкуството или личности - "Спящата циганка" на Анри Русо, "Госпожиците от Авиньон" от Пикасо, автопортрета на Фрида Кало...
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 3
Инициативата цели да е в помощ на семействата, които искат да имат деца и защита на техните интереси; да съдейства за промяна на обществените нагласи към хората с репродуктивни проблеми; и да окаже информационна, финансова и емоционална подкрепа на хората, които се борят за свое дете.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 1
Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на гражданската активност, базиран на общинския бюджет, с което се гарантира устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент на местните приоритети и местното развитие.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 28 август 2019
Номинации: 2
От 2015 г. Община Харманли ежегодно, на конкурсен принцип и със средства от общинския бюджет финансира проекти на млади хора в съответствие с приоритетите и целите на Общинския план за младежта.[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Началото е поставено през 2013 г. и към днешна дата в Троян функционират тринадесет квартални съвета, а на територията на всяко населено място от общината са изградени кметски съвети. Те имат обща насоченост, изпълнявайки основно посредническа функция, чрез която подпомагат взаимодействието между живущите в съответните квартали и села и общинска администрация.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
Областният младежки съвет за иновации – област Хасково е създаден през 2017 г. В работата му участват ученици от областта, представители на Младежки център – Хасково и клубовете в него. Екипът на Съвета работи на доброволен принцип.
[Още]
Иноватор: -
Дата на публикация: 14 юли 2019
Номинации: 1
  - 1 2 3 4 5 6 - ...следваща

сортиране по страници:

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]