Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

В разработения Общинския план за развитие за периода 2007-2013г. на Община Ябланица залегна подготовката и създаването на общински Информационен бюлетин. Факт е, че този проект не можа да се реализира веднага след подготовката на Общинския план и изготвената Комуникационна стратегия на община Ябланица, но това даде възможност да бъдат огледани всички страни по подготовката на процеса по създаването на бюлетина, набелязване на приоритети, въпросите и дори проблемите, които чрез бюлетина да се доведат до знание на населението от община Ябланица. Да се потърси тяхното участие и съдействие за всичко, което трябва да бъде публикувано, участието на местния бизнес за това каква по вид информация искат да получават чрез бюлетина.

Практика

На 08.01.2008 г. Община Ябланица издаде първия брой на общинския бюлетин „Инфолист”. Естествено в първия момент нямаше обратна реакция, но със следващия брой очакванията се оправдаха. Активно участие и обратна връзка се осъществи с третия брой, когато към Инфолиста беше приложена анкета, с която Община Ябланица пожела да разбере нагласите и това какво очаква обществеността да прочете в общинския бюлетин.

         Започна да се представя информация за отворените и предстоящи за отваряне Оперативни програми. Информация за Структурните фондове. Какви възможности стоят пред местния бизнес за развитие и участие с проекти по различните Европейски програми.

         С един от последните броеве стартира информационната кампания за методологията на представяне на проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Резултати

- Информирано общество и местен бизнес. 
- Привличане на все повече участници в процеса на взимане на решения и осъществяването на обратна връзка. 
- Повече мнения и заинтересованост за дейността на Общината, интерес и включване в редица провеждащи се информационни мероприятия. 
- Изказване на идеи и възможност за публикуване на местни обяви и рекламни послания на местния бизнес.
- По-голяма прозрачност при взимането на решения и постигането на крайния резултат.

Иноватор: Цветомира Петрова
Дата на публикация: 12 март 2008
Номинации: 12
Цветомира Петрова

Ябланица - 5750
пл. "Възраждане" № 3
Tel:06991/21-26ц/в. 114
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]