Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Учениците си поставиха за цел да подобрят общуването по между си чрез една творческа инициатива като предложат една обща ученическа кампания без намесата на учители и училищни ръководства. Фестивалът имаше цел както да забавлява учениците, така и да ги стимулира да мислят отворено и творчески един за друг като инициативни и иновативни.
 
Всички дейности са инициирани и координирани от общ за 4 общински училища ученически съвет. Той поставяше задачи и координираше изпълнението им между ученици-доброволци. Изработка и набиране на участници по програмата на фестивала включваше ангажирането на музикални групи и изпълнители с авторска музика, организацията на модно ревю на открито, както и договаряне на наем на озвучителна апаратура, дизайн и изработка на представителен афиш и дипляни за фестивала, реклама и разпространение на информация за фестивала.
Практика
Проектът беше ядро на инициативи за локални музикални фестивали, в които да участват младежки и ученически групи, организирани от ученици и младежи, които активно да търсят и канят за участие в подобни инициативи и представяни по атрактивен начин пред основната целева група – ученици и младежи.
 
Партньорството беше оформено от 4 общински училища: 164 Испанска гимназия, Софийска математическа гимназия, 1 СОУ, Първа английска гимназия. Партньортвото беше разширено с участието на онлайн-радио „Тангра” и оценителското представяне на фестивала пред БТВ от страна на музиканти от рок-група „Фактор”.
 
Този проект за фестивал беше новаторски за района и представляваше предизвикателство пред организационните умения на учениците, учатвали в артикулирането на идеите, координирането на дейностите по осъществяване и провеждан на фестивала. Проектът е приложим и целите са универсални – ученици и младежи организират сами за себе си музикални и артистични инициативи, подкрепяни от администрацията във всички стъпки по реализацията на проекта.
 
Устойчивостта на проекта може да се прецени по желанието и организационните намерения на създадената организация на районния ученически съвет да продължава ежегодно проектът за фестивал, като го мултиплицира в различни аспекти на изкуството с участие на максимален брой ученици и младежи - през 2008 година се работи и осъществяват проекти за Театрален младежки фестивал'08 и Втори пролетен ученически фестивал'08.
 
Администрирането на проекта е доброволна дейност и собствен принос на партньорите по проекта. Средствата които бяха предвидени за наем на сцена и апаратура, както и звукооператор са спечелени по проект за младежки дейности към Постоянна комисия за децата. Младежта, спорта и туризма към Столична община на стойност 1500 лв.
Резултати
Основният ефект, който беше постигнат е създаване на трайни формални и неформални отношения между учениците от 4 общински училища в района. Беше представена дейността на районния ученически съвет по един атрактивен за учениците начин, както и беше поставено началото на бъдещи инициативи в областта на музикалното и визуално изкуство за младежи и ученици. Бяха създадени очаквания за реализиране на нови проекти в тази област като беше изработен план за следващата 2008 година да бъде осъществен театрален и музикален фестивал. Бяха проектирани дизайн и предпечат на плакат и дипляни, беше изработен снимков материал от фестивала, клипове на фестивала. Много добре приет от ръководствата на училищата, както и от присъстващите граждани в парк “Оборище”. Беше обозначен от всички училища в район “Оборище” като най-добрата артистична музикална и визуална проява на годината.
 
Благодарение на проекта и координаторите по организацията на проекта беше постигнато ниво на взаимодействие между училищата, което допринесе за инициирането и развитието на нови и бъдещи артистични и визуални проекти. Бяха привлечени като музикални оценители и партньори онлайн радио “Тангра”, които изявиха желание да популяризират и презентират инициативата за насърчаване на авторската младежка и ученическа музика сред професионалните музикални среди. Вследствие на което беше осъществен и популяризиран проект за насърчаване на младежката рок култура в читалище “Средец” под патронажа на група “Фактор”.Беше инициирана идеята за подкрепа на ученическите авторски и дебютански групи и идеята беше посрещната от група “Гравити Ко” и “Д2” и превърната в проект-конкурс за ученически групи с авторска музика.
 
За повече информация:
Красен Фердинандов,
бул. Мадрид 1,
телефон 944 30 09,
Иноватор: ros
Дата на публикация: 23 май 2008
Номинации: 8
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]