Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Изграждането на екологична култура е дълъг и продължителен процес, който се надгражда всеки ден и се проявява в загриженост към природата във всяко действие. Многообразната дейност на екоклуба и широката проектна активност показват отговорното отношение на младежите към актуалните екологични проблеми. Осъзнали са сериозните кризи в природата и ограниченото време за адекватна реакция пред човечеството.
 
Цели на проекта:
1.                   Формиране на обществена ангажираност по проблемите с отпадъците
1.1.Прекратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци

2.                  
Повишаване на общественото съзнание и култура
2.1   Минимизиране на генерирането на отпадъци чрез
-          Разделно събиране
-          Рециклиране
-          Компостиране

3.                  
Повишаване на инициативността

4.                  
Привличане на медиите за популяризиране на дейностите по проекта
Практика
В рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:
-          Посещение на нерегламентирано сметище в гр. Берковица
-          Посещение на санитарно депо, финансирано от ЕС – гр. Монтана
-          Семинар на тема „Отпадъците в моя град”, съвместно с представители на EPTISA
-          Изпращане на информация до медиите
-          Участие в шоу-спектакъл и конкурс за изработване на еко-костюм от отпадъчни материали
-          Демонстрация на дейностите по проекта пред ученици от други училища (V СОУ, VI ОУ, III ОУ – гр. Монтана)
-          Участие в младежкото предаване „Тийн ЗОНА” на местната ТВ МОНТ7
 
Целева група на проекта бяха:
-          Екоклуб
-          Ученици от 5-12 клас от ПМГ “Св. Кл. Охридски”
-          Ученици от други училища в гр. Монтана
 
В първите инициативи участници са само учениците от Екоклуба (18 ученика- 13 момичета и 5 момчета), участници в семинара “Отпадъците в моя град” са -60 ученика от 10 клас на ПМГ и в заключителната инициатива, шоу-спектакъл, участваха над 100ученика от различни училища.
 
Екоклубът беше партньор на Община Монтана и Ептиса в този сериозен европейски проект. Основните изпълнители бяха впечатлени от активното и отговорно отношение, което проявиха учениците от екоклуба и ентусиазма, с който заредиха и други свои връстници и деца от други училища. Медиите отразиха голяма част от инициативите, като по този начин съдействаха за повишаване на обществената информираност.
 
Подобен проект с такова мащабно младежко участие не е реализиран. Изключително полезен ще бъде, ако се мултиплицира и в други общини, защото ще съдейства за повишаване на екологичното съзнание и отговорно поведение на повече хора към проблемите за отпадъците в населеното място – тяхното минимизиране, повторна употреба,рециклиране и депониране.
 
Участието на екоклуба е на доброволни начала. От основните изпълнители от Ептиса клубът получи цифров фотоапарат, с който бяха реализирани част от дейностите по проекта и следващи екоинициативи.
Резултати
Резултати:
-          Изготвяне на мултимедийна презентация
-          Организиране на конкурс за рисунка и макет, изработен от отпадни материали Организиране на фотогалерия
-          Положителна оценка за участието на екоклуба от страна на РИОСВ, Община Монтана, представители на ЕPTISA.
 
Самите участници гледат по-отговорно на проблема със замърсяването на околната среда и са по-инициативни и безкомпромисни към нарушителите,предложиха адекватни санкции и съответни поощрения за дейността на отделни граждани и организации.
 
Реализирането на проекта повиши интереса на учениците към проблема с отпадъците и начините за тяхното минимизиране, стимулира отговорно отношение и в техните семейства за разделно събиране на отпадъците. Цялото училище беше привлечено в инициативата за изработване на макети от отпадни материали и фотогалерия с фотоси, изразяващи гражданската позиция на подрастващите към проблемите на околната среда.
 
Генерираният екологичен заряд продължава да ентусиазира младите хора и в следващите им еко-инициативи.
 
Допълнителният ефект от реализацията на проекта е тесният контакт, който беше установен с институциите, отговорни за вземането на решения (областен управител, кмет, общински съвет, РИОСВ), както и консултиране на дейностите с местни неправителствени организации и медии.
 
За повече информация:
Мимия Докова
Гр. Монтана
ул. “Юлиус Ирасек” 7
тел.: 0888 141 610
 
Иноватор: ros
Дата на публикация: 23 май 2008
Номинации: 2120
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]