Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Основната цел на проекта е социализирането на 32 деца от Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Надежда” гр.Хасково , в който се отглеждат деца на възраст между 3 и 7 годишна възраст (с различен етнически произход),чрез специално създаден и обучен за целта екип от младежи- доброволци. Общият брой на доброволците бе 10 младежи на възраст от 15 до 25 години.
Практика
В рамките на проекта бяха реализирани:
-          2 пресконференции (за начало и край) за представяне на дейностите и задачите от проекта пред местната общност;
-           работни срещи между специалистите и младежите доброволци с цел обсъждане работата по проекта;
-          2 обучителни модула с доброволците от Сдружение ‘’Икар„ с цел запознаване с техники и добри практики за интеграция и социализация на децата лишени от родителски грижи в различни европейски страни и съответно провеждане на тренинг за повишаване сензитивността, социалната компетентност, развиване на емпатийно отношение към децата в неравностойно положение.
-          занимания по приложно творчество в модула: Изкуство – творчески ателиета по приложно и изящно творчество и креативни дейности. Провеждане на викторини, творчески игри и изложба с готовите произведения.
-          занимания по приложно творчество в модула: Изкуство – творчески ателиета по музикално възпитание и креативни дейности.
-          занимания по приложно творчество в модула: Изкуство – творчески ателиета по театрално изкуство и креативни дейности. Представяне на приказното творчество на Андерсен
-          пътуване до базата в с. Бродиловци (в полите на Странджа планина) с цел опознаване на деца и доброволци, разпределяне на групите деца със специалистите и доброволците работещи в ателиета и изграждане на просоциална атмосфера
-          Разиграване на етюди от приказки и басни.
-          Упражнения по култура на говора, работа на маса. Провеждане на репетиции на маса.Първоначално представяне и обсъждане на идеите за сценични костюми и декор.Провеждане на репетиции. Съвместно изработване на сценичен реквизит – проекти за костюми и декори.
-          Представяне на ''постановката'' “Малката кибритопродавачка” пред детска публика при детски градини от град Хасково - №22, №9 и Детска градина по изкуствата
-          Представяне на фотоизложбата и филма отразяващи цялостната работа при реализиране на отделните етапи от проекта, сценичен реквизит и материали от творческите работилници.
-          Финализиране на проекта с тържество – карнавал отворен за местната общност на име ‘’ Необикновените артисти ” в сладкарница “Макао’ ’с участието на ученици от Езикова Гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” - гр. Хасково и присъствие на местни медии
 
Основен момент в проекта са практическите резултати постигнати при реализиране му са:.
- Продуктите от творческите ателиета (рисунки, апликации, моделирани фигури и др.) и съвместният театрален продукт между децата от (ДДЛРГ) „Надежда” и младежите от Сдружение ИКАР – спектакълът ‘’Малката кибритопродавачка’’ на Ханс Кристиян Андерсен, чийто сюжет беше пресътворен по време на работата на децата и младежите в творческото театрално ателие.
 
Спектакълът и уникалните детски произведения на изкуството бяха представени съответно на голяма театрална сцена пред публика и на фотоизложба, пред местната общност на финала на проекта.  
 
Малък любителски филм, отразяващ процеса и различните етапи от проекта е в процес на изработка. Целта бе материалът от работата по проекта да бъде обществено достъпен за институциите, занимаващи се с проблемите на хората в неравностойно социално положение на национално ниво. Всички етапи от проекта се популяризираха чрез регионалните електронни и печатни медии. Това е още едно предизвикателство в публичното пространство и упражнение за медийна толерантност към “различните’’.
 
Бе изработена виртуална визитна картичка (иновативна практика за дистрибуцията на проекта).
 
В проекта взеха пряко участие във всички негови дейности: 32 деца лишени от родителски грижи от (ДОВДЛРГ) „Надежда” гр.Хасково и 10 младежи на възраст от 15 до 25 години.
 
Ефектът върху целевата група и местна общност не максимално положителен. Може да каже, че този проект помогна на обществото в град Хасково да приеме децата със специфични социални нужди като личности, участващи активно в живота на града ни. Да, забелязва се значителен напредък при поведението на децата след работа по проекта.
 
Множеството от децата, взели участие в постановката, подобриха комуникативните си способности. Малките момчета и момичета започнаха да проявяват истински интерес към литературното приказно творчество. Доброволците младежи, от своя страна, споделиха, че са станали много по търпеливи, отговорни и толерантни по време на работата си с децата и са научили много повече за това, кой е най-ефективният начин за общуване с тях. Околните, не много все още, но повече, отколкото преди, като че ли най-сетне започнаха лека полека да се “пробуждат” за състоянието на децата в неравностойно социално положение и да проявяват повече загриженост. Ето един пример: ‘’Когато бяхме в Бродилово, решихме да се отбием за 2 часа в Царево, за да може децата да видят плажа и градчето. Разхождайки се по главната улица там, една жена, която държеше магазинче, виждайки ни и разбирайки кои сме и какво оправим, ни каза да почакаме и раздаде на всяко дете по пакетче чипс. Преди време, това не би се случило.’’
 
Доброволна подкрепа бе оказана от местните медии.
 
Общата стойност на проекта е 3 000 евро. 20% бе финансирането от страна на Сдружението. Не бяха генерирани допълнителни финансови средства.
 
Резултати
Този проект помогна на обществото в град Хасково да приеме децата със специфични социални нужди като личности, участващи активно в живота на града ни.  
 
Множеството от децата, взели участие в постановката, подобриха комуникативните си способности. Малките момчета и момичета започнаха да проявяват истински интерес към литературното приказно творчество. Доброволците младежи, от своя страна, споделиха, че са станали много по търпеливи, отговорни и толерантни по време на работата си с децата и са научили много повече за това, кой е най-ефективният начин за общуване с тях. Околните, не много все още, но повече, отколкото преди, като че ли най-сетне започнаха лека полека да се “пробуждат” за състоянието на децата в неравностойно социално положение и да проявяват повече загриженост.
 
Идеята да се ползват театралните средства за социализация и подпомагане на различни рискови групи е приложима почти навсякъде, във всяко едно направление. Подобен проект бе осъществен в града ни, от ДЦДВУ ’’Марина’’- гр. Хасково с цел ресоциализация на младежи в неравностойно физическо положение.Практикта за пореден път се указа успешна.
 
Използваните от екипа методи на работа се   наложиха и продължиха да се прилагат периодично. Театралните клубове от ОП ''Младежки център'' продължиха успешно работата си в Дом ''Надежда''с децата там.
 
 
За повече информация:
Зоя Хаджиангелова
0878/136 313 
0878/136 213
гр. Хасково
бул. България, 6300,
 
Прикачени файлове:
Vizitka na IKAR.doc
Иноватор: ros
Дата на публикация: 23 май 2008
Номинации: 7
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]