Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Програмата на Община Монтана стартира през 2008 г. като бяха заложени 25 000 лева и участваха 11 кандидата.
Практика
Със заповед на кмета на Община Монтана е назначена комисия, която да оцени и класира постъпилите предложения по условията, заложени в програмата. Проектите се одобряват в общината при ясни и прозрачни условия за кандидатстване. Най - голям шанс имат тези с по - голяма обществена значимост. Чрез това публично – частно партньорство местната управа иска да насърчи гражданското участие и инициатива на жителите на областния град.
Програмата на Община Монтана стартира през 2008 г. като бяха заложени 25 000 лева и участваха 11 кандидата,. През 2009 г. в бюджета са предвидени 50 хиляди лева, а кандидатите са четири пъти повече – 39. Това е показател, че ефекта от програмата е оценен от гражданите и тя става все по-популярна. Инфраструктурните мероприятия с участието на граждани, местни търговски дружества, неправителствени организации цели подобряване на средата на обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване. В тази насока допустимите дейности са:
 • поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи,
 • подмяна на тротоарни плочи, настилки,
 • подравняване на зелени площи,
 • засаждане на тревна и дървесна растителност,
 • поддръжка и възстановяване на пешеходни алеи и пътеки,
 • изграждане на подходи към съществуващи имоти,
 • монтиране на оградни елементи на места, разрешени от общината,
 • изграждане на подходи и рампи за инвалиди.
Второто направление, по което се реализират проектите по програматая са мероприятия по озеленяване и почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите пространства. В тази насока допустимите дейности за реализация са:
 • засаждане на дървесна и храстова растителност,
 • обособяване на вътрешноблокови и вътрешно-квартални градини,
 • изравняване, затревяване и почистване на прилежащи зелени площи към имотните терени.
С право на кандидатстване за финансиране по програмата имат физически и юридически лица, местни общности и неправителствени организации.
Резултати
Тази година по показателите, заложени в програмата за публично-частно партньорство, от 39 подали заявление за участие кандидати са одобрени 34.
Реализацията на програмата започва на 1 септември, като срокът за нейното изпълнение е 2 месеца.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 06 октомври 2009
Номинации: 5
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]