Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория

Сформиран е на Обществен съвет по здравна политика за децата и учениците в област Смолян с широко участие на структури на гражданското общество. Изпълнява се Програма за здравно образование в детските градини и училищата в областта. Изпълнява се План за действие в средносрочен период (3-5 г.).

Приоритетите са формулирани съвместно с представители на гражданското общество.

Заложените цели и дейности са в съответствие с набелязаните приоритети в Областната стратегия за развитие  и по-специално – Цел 4: Общество, институции, партньорство, както следва:

Приоритет 4.2.: съхраняване и развитие на образованието, здравеопазването, социалното подпомагане, културата и спорта.

Приоритет 4.3.: партньорство между институциите, местните власти, неправителствените организации и хората за укрепване на институционалния капацитет и сътрудничеството.

 

Практика

Партньори по проекта бяха:

 • Синдикат на българските учители;
 • Граждани и граждански сдружения
 • Сдружение на общопрактикуващите лекари;
 • Училищни настоятелства;
 • Регионален център по здравеопазване – Смолян;
 • Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Смолян;
 • Районна здравноосигурителна каса Смолян;
 • Регионален инспекторат по образование;
 • Регионална дирекция за социално подпомагане Смолян;
 • Общини.

Бе учреден Обществен съвет по здравна политика за децата в област Смолян, който изготвя и прилага План за действие, който  план включва:

1.    Подобряване на координацията на областно ниво при прилагането на здравната политика за децата и учениците.

2.    Осъществяване на програма за здравно образование в детските градини и училища, с цел изграждане на знания, умения и нагласи, необходими през целия живот.

3.    Въвеждане на здравословни условия за обучение в училищата;

4.    Осъществяване непрекъснат мониторинг върху процеса на въвеждане и функциониране на механизми, насочени към прозрачност, ясни правила и възможности за демократичен контрол.

В резултат на проекта е изготвен анализ на правомощията на отделните институции и проблемите при координация между тях, при осъществяване на държавната политика в областта на здравеопазването, по отношение осигуряване на здравословни условия за протичане на учебновъзпитателния процес сред подрастващите деца на територията на област Смолян.

Бе изготвена Харта на заинтересованите страни.

Бе изготвен Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по здравна политика за децата и учениците в област Смолян и приет Годишен план за работата му.

Изпълнява се Програма за здравно образование в детските градини и училищата в областта.

Изпълнява се План за действие в средносрочен период (3-5 г.).

Проведени са един информационен семинар, 2 пресконференции, 3 кръгли маси, публикации в местните медии и на Интернет страницата на Областна администрация. Препоръки и предложения са направени към Министерски съвет.

Резултати

Като продукти от проекта са съставени:

 • Схема-механизъм за координация между заинтересованите страни
 • Харта на взаимодействие между заинтересованите институции
 • Програма за здравно образование в детските градини и  училищата в областта.
 • План за действие в средносрочен период (3-5г.).

Изготвени са препоръки за предприемане на следващи стъпки на всички нива.

Иноватор: ros
Дата на публикация: 03 юни 2010
Номинации: 2
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]