Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика
Програмата работи вече седем години и нейна цел е реализация на инициативи, свързани с поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и възстановяване на подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич, ремонт и възстановяване на тротоари, изграждане и ремонт на съществуващи детски площадки, монтаж на нови съоръжения за игра на деца и други благоустройствени мероприятия. При избора на обекти ключова е активността на гражданите, които кандидатстват за финансова подкрепа пред общината, а участват и с 25% (при гражданите) или 50% (при юридическите лица) от стойността на проектните дейности. Общата стойност на ремонтните работи на всеки обект следва да е в границите от 1 500 до 15 000 лева с ДДС. Източник на финансиране на Програмата е Общинският бюджет на град Добрич. След уточняване на необходимите дейности за всеки одобрен обект, Община Добрич провежда процедури за определяне на изпълнител. След изпълнение на всеки обект се съставя констативен протокол за реализираните дейности, подписан от Община град Добрич, представител на фирмата-изпълнител и представител на местната общност. Ползи от реализацията на дейностите по Програмата са: благоустроени пространства – тротоари, алейни пространства, зелени площи; съхранено общинско имущество; подобрено качество на живот на местните общности; подобрени параметри на околната среда; провокирана солидарност и гражданско чувство за отговорност чрез равностойно поемане на задължения; утвърдени партньорства с граждани и фирми.
Резултати
За 7-годишния период на действието си, по инициатива и с финансовото участие на гражданите, са реализирани общо 165 обекта на обща стойност 876 910 лв., като привлечения ресурс възлиза на 235 991 лв. Интересът на гражданите на Добрич към участие в Програмата продължава да е активен и в отговор на техните нужди ОбС – Град Добрич одобри Програмата да действа до края на мандата – 2015 г.
Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]