Foundation for Local Government Reform
Иновационни практики в България
Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление
назад

Номинирай
Verification Code
Въведете кода от картинката тук:
Ако не виждате кода добре, натиснете върху картинката, за да видите нов
Предистория
Практика
Община Свиленград е една от малкото общини в България, която финансира проект “Канализационна мрежа на кв. Гебран - Община Свиленград” чрез емисия на общински ценни книжа. Добрата подготвеност при осъществяването и изплащането на облигационния заем даде възможност през 2010 г. Общината пак да кандидатства за поемане на нов общински дълг чрез емисия на ценни книжа за финансиране на обект “Основен ремонт на водопровод в централна градска част”.В рамките на месец и половина бе разработена цялостната процедура за обявяване на общинските облигации. За това спомогна и присъденият кредитен рейтинг на общината: - Дългосрочен А - Краткосрочен а-2 - Перспектива СТАБИЛНА Основните положителни фактори, влияещи върху рейтинга са: - Разумно управление - Способност за генериране на алтернативни приходи - значителна сума от спечелени проекти по оперативни програми; - Високи стойности на положителен краен баланс за целия анализиран период. Значителен остатък от предходни години. - Умерено поемане на дългосрочни задължения. Ниски нива на просрочени задължения. Добра ликвидност. - Добро управление на активи. Високи стойности на приходи от наеми и продажба на общинско имущество.Добра концесионна политика. Вторият облигационен заем е в евро, което се наложи след задълбочен предварителен анализ на нивата на лихвените проценти, който показа, че лихвените проценти са много по-ниски. Добрият кредитен рейтинг и факторите, които оказват влияние върху него, са причината за много кратък срок да бъдат изкупени облигациите на общината.
Резултати
Иноватор: ros
Дата на публикация: 24 септември 2012
Номинации: 1
ros

-

Tel:
Fax:

[Номинирай]

назад

Valid XHTML 1.0 Transitional


Разпечатано от сайта на ФРМС - Printed from the FLGR Website.
Сайт, разработен от Нимасистъмс. Developed by Nimasystems.
www.nimasystems.com, +359 896 610 876, [email protected]